Co přinese budoucnost vysokoškolským knihovnám ve spojení s otevřenými daty a otevřenou vědou?

Otevřeně? Jinak? Tyto dvě jednoduché otázky se staly základním tématem konference Bibliotheca Academica, jejíž letošní ročník proběhl ve dnech 30. října až 1. listopadu na Fakultě managementu VŠE. Na téměř 200 hostů z vysokoškolských knihoven napříč celou českou republikou čekaly odborné přednášky a workshopy od 19 přednášejících a 13 vystavovatelů, z toho 5 zahraničních.

Během dvou konferenčních dnů byly představeny základní principy otevřené vědy, Open Science a byla prodiskutována také témata týkající se otevřených zdrojů ve fondech knihoven, informační vzdělávání, databáze ORCID, nebo projekty, které hýbou světem českých vysokoškolských knihoven. Účastníky konference během prvního dne čekalo seznámí s hostitelskou institucí a městem. Měli tak možnost zúčastnit se komentovaných prohlídek města, Domu gobelínů, kostela sv. Jana Křtitele, knihovny Muzea Jindřichohradecka nebo státního oblastního archiv na hradu a zámku.

Během dvou hlavních dnů konference čekaly na hoty workshopy a přednášky, které se týkaly především otevřených zdrojů. Jednotlivá témata byla uceleně propojena do tematických bloků. První blok s názvem Otevřeně? – záměry, dopady, procesy přinesl pohled do prostředí otevírající se vědy, načrtl roli akademických knihoven, propojenost v evropském kontextu či otevřené zdroje knihoven. Blok II s podtitulem Otevřeně? – očekávání a služby pak přinesl pohled na podporu vědy a výzkumu ze strany knihoven nejen v České republice, ale také v Rakousku. V bloku Projekty a události, které hýbou světem českých VŠ knihoven se účastníci konference seznámili s podporou open science, projektem Cards nebo službami Národního centra PID a blok Dobré praxe z knihoven přinesl sdílení zkušeností vybraných knihoven a institucí.

Účastníci konference si mohli rovněž vybrat některý z celkem 5 workshopů s názvy K čemu nás volají nová knihovnická povolání, Nástroje pro podporu tvorby odborného textu, Centralizace dílčích knihoven – případová studie MENDELU, Akvizice otevřených zdrojů a nakonec workshop Národní technické knihovny Jak integrovat ORCID iD do institucionální infrastruktury.

Úterní večer byl věnován společenskému setkání v prostorách rytířského sálu Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec, kde na hosty kromě navazování kontaktů a společenského rautu čekalo také krátké kulturní vystoupení části Chrámového sboru Adama Michny z Otradovic. Společenského večera se zúčastnil také starosta Jindřichova Hradce, Michal Kozár, správce Státního hradu a zámku Jindřichův Hradec Jan Mikeš nebo nově zvolený kandidát na funkci děkana Fakulty managementu, Mojmír Sabolovič.

Velké poděkování patří Nadačnímu fondu rozvoje města Jindřichův Hradec, Hotelu Concertino a cateringu Jiřího Toufara – menza, dále Národnímu památkovému ústavu (hrad a zámek), Muzeu Jindřichohradecka, Domu gobelínů, Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni, společnosti Fruko-Schulz a Informačnímu středisku Jindřichův Hradec.

Asociace knihoven vysokých škol ČR
Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze
Nadační fond rozvoje města Jindřichův Hradec
Hotel Concertino Zlatá husa
Národní památkový ústav, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Dům gobelínů
Státní oblastní archiv v Třeboni
Fruko-Schulz
Městské informační centrum Jindřichův Hradec