Den otevřených dveří ve virtuální podobě

Na Fakultě managementu úspěšně proběhl v sobotu 4. dubna 2020 historicky první živý stream, jehož cílem bylo umožnit všem zájemcům o studium seznámit se co nejvíce nejen s fakultou samotnou, ale zároveň jim umožnit prožít atmosféru klasického dne otevřených dveří.

Pravidelný jarní den otevřených dveří, během nějž se na Fakultu managementu sjíždějí zájemci o studium se svými rodinnými příslušníky či přáteli, byl s ohledem na všechna aktuálně platná opatření týkající se zamezení šíření viru COVID-19 zrušen. Fakulta managementu musela být, stejně jako ostatní vysokoškolská pracoviště v republice, uzavřena pro studenty i veřejnost, proto realizace dne otevřených dveří tradiční osobní formou nebyla možná. Aby však nebyli zájemci o studium o návštěvu fakulty ochuzeni, byla pro ně v relativně krátkém čase přichystána alternativa – virtuální den otevřených dveří.

Virtuální den otevřených dveří byl koncipován v základních bodech stejným způsobem, jako jeho tradiční verze. První část obsahovala představení samotného studijního programu Fakulty managementu včetně podmínek pro přijetí ke studiu, prezentaci možnosti zahraničních studijních výjezdů, studentských praxí či možnosti osobní realizace v rámci studentských spolků. Cílem druhé části bylo seznámit všechny v rychlosti s budovou fakulty, proto byla předtočena krátká neformální virtuální prohlídka s komentářem. V průběhu těchto dvou částí měli všichni sledující možnost klást on-line dotazy, které byly následně v poslední části živého streamu postupně zodpovězeny.

I přes občasné technické potíže se podařilo celý živý přenos úspěšně realizovat s minimálními náklady za použití stávajícího vybavení a několikadenní pečlivé technické přípravy a přenést tak zážitek z pobytu na Fakultě managementu přímo k zájemcům o studium do jejich domovů.