Finále pilotního ročníku Junior manažerské akademie

20. června
2019

Ve čtvrtek 20. června 2019 proběhlo na Fakultě managementu VŠE finále pilotního ročního ročníku Junior manažerské akademie. Odborná soutěž, která je určena především pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, je zaměřena na řešení reálných manažerských problémů, které soutěžním 3 – 5 členným týmům zadává některý z oficiálních partnerů Fakulty managementu VŠE. Pilotní ročník probíhal ve spojení s energetickou společností E.ON a jeho primárním zaměřením bylo jedno z aktuálních ožehavých témat – elektromobilita.

Během dvou měsíců, které byly pro soutěžní týmy vyhrazeny, bylo úkolem účastníků vypracovat vlastní analýzu problematiky spojené s elektromobilitou, především pak oblasti, která se týká sítě dobíjecích stanic. Případové studie, které týmy tímto způsobem vytvořily, byly ve finále na Fakultě managementu odprezentovány přímo zástupcům společnosti E.ON. Kromě značných zkušeností získaných analýzou současného stavu a přípravy vlastního řešení sítě dobíjecích stanic získali účastníci také odborný komentář k jejich pohledu, možným nedostatkům i k neotřelým, novým nápadům.

Ve finále se setkaly dva týmy, jeden tříčlenný z obchodní akademie v Českých Budějovicích a tým složený ze studentů Fakulty managementu VŠE. Oběma týmům za jejich účast děkujeme a gratulujeme k tomu, že se nezalekly zadání a dokázaly úspěšně danou případovou studii vytvořit a odprezentovat.