Implementace umělé inteligence do vysokoškolské výuky

Fakulta managementu se stala členem mezinárodního konsorcia univerzit vedených Západočeskou Univerzitou v Plzni, které získalo projekt financovaný z prostředků Visegrad Fund. Projekt s názvem Innovation of the education process towards implementing AI tools se bude zabývat výzvami spojenými s nástupem technologií postavených na umělé inteligenci a jejich implementací do výuky na vysokých školách. Dalšími projektovými partnery jsou Eötvös Loránd University, Jagiellonian University in Kraków, Slovak University of Agriculture in Nitra.

Cílem projektu je implementovat inovativní řešení jako aktuální téma, které dosud nebylo dostatečně implementováno do oficiálních studijních programů partnerských univerzit. Projekt má tedy nepřímý cíl související s aktualizací znalostí učitelů na zmíněných institucích, kteří se stanou odpovědnými za přípravu nových inovativních řešení výuky založených na umělé inteligenci.

AI má potenciál způsobit revoluci ve vzdělávacím sektoru tím, že zlepší zážitky z výuky, podpoří učitele a nabídne studentům více personalizovaných vzdělávacích příležitostí. Přidanou hodnotou je dále zaměření na využití AI pro rozvoj inovací v oblasti digitální gramotnosti, dovedností kritického myšlení a přípravy studentů na budoucí zaměstnání a kariérní úspěch.