Jeden rok: Fakulta managementu podává pomocnou ruku válkou zasažené Ukrajině

Bezprecedentní narušení suverenity samostatného Ukrajinského státu před jedním rokem změnilo chod celého světa. Migrační vlna uprchlíků z oblastí zmítaných válečným konfliktem se citelně dotkla také České republiky. Od samotného začátku konfliktu se Fakulta managementu aktivně zapojila do koordinace pomoci uprchlíkům, kteří zamířili na jindřichohradecko.

Již v prvních dnech ozbrojeného konfliktu se začaly objevovat tendence, jak se zapojit do mezinárodní pomoci a jak využít know-how nejen pedagogů a zaměstnanců, ale také studentů fakulty. Již v první polovině března 2022 vzniklo na fakultě Komunitní centrum, jehož primárním cílem bylo koordinovat lokální pomoc těm, kteří z postižených oblastí míří do Jindřichova Hradce. Ve spolupráci s Městem Jindřichův Hradec dalšími místními organizacemi tak bylo možné velice pružně nabízet pomoc materiální, která na fakultě probíhala formou veřejné sbírky, tak pomoc procesní. Sdružování a předávání základních informací od oficiálních míst a úřadů směrem k uprchlíkům, propojování uprchlíků s místními ubytovateli, jazyková a tlumočnická pomoc pro úřady i další organizace.

Řada z těchto činností byla aktivně podporována studenty Fakulty managementu, kteří pocházejí právě z míst postižených ozbrojeným konfliktem. S jejich pomocí bylo možné velice rychle připravit jazykové kurzy základů českého jazyka, které pomohly uprchlíkům s rychlou základní adaptací na podmínky života v České republice. Výuka českého jazyka probíhá na fakultě i nadále, pravidelně několikrát týdně, a to v různých úrovních obtížnosti, od výuky pro děti až po výuku jazyka pro pokročilé. Jazykových kurzů se pravidelně účastní několik desítek zájemců.

Konflikt na Ukrajině dopadl také na studenty ukrajinských vysokých škol, kteří se statutem uprchlíka hledali možnost, jak se dostat do bezpečí a nepřerušit svá vysokoškolská studia. O studium na Fakultě managementu projevilo po začátku konfliktu v průběhu jara 2022 zájem přibližně čtyři desítky studentů. Do výuky se na jaře 2023 v režimu freemover fyzicky zapojilo 13 studentů v anglicky vyučovaných předmětech a intenzívní výuce českého jazka. Současně s jejich přijetím byly upraveny pracovny určené pro hostující profesory, ze kterých se operativně staly ubytovací prostory pro nově přijaté studenty z Ukrajiny. Prostory byly vybaveny částečně ze zdrojů fakulty a částečně prostřednictvím veřejné materiální sbírky, která na fakultě probíhala. Z původních 13 studentů se v akademickém roce 2022/2023 po úspěšném splnění podmínek přijímacího řízení stalo 5 z nich řádnými studenty českého studijního programu management.

V pomoci fakulta nezapomněla a nezapomíná ani na své současné studenty. Už v prvních dnech konfliktu byli na společných neformálních setkáních s vedením fakulty ujištěni, že se není potřeba čehokoliv obávat. Zaměstnanci i studenti Fakulty managementu se staví ke všem stejně, neodsuzují nikoho na základě národnosti, rasy či pohlaví a neuznávají kolektivní vinu. Řadě studentů, kteří přišli vinou konfliktu o finanční podporu z domova, byla nabídnuta pomoc formou mimořádných stipendií, díky kterým mohli složitou ekonomickou životní situaci překlenout.

V průběhu roku 2022 vznikl na fakultě nová studentská organizace In.League, která si dala za cíl spojovat studenty napříč národnostmi, propojovat české, slovenské a další zahraniční studenty do společného studentského života. Studenti tohoto spolku začali zapojovat všechny zahraniční studenty do aktivit dalších fakultních spolků, začali nabízet neformální psychickou podporu a pořádat také charitativní akce. 22. 2. 2023 uspořádali před budovou pietní vzpomínkový akt k výročí napadení Ukrajiny, na kterém poděkovali všem, kteří se snaží pomáhat.

Jeden rok: Fakulta managementu podává pomocnou ruku válkou zasažené Ukrajině