Na Fakultě managementu proběhl první letošní virtuální den otevřených dveří.

Fakulta managementu uspořádala 27. ledna 2021 Den otevřených dveří, v němž zájemcům o studium představila nejen možnosti studia, ale i mimostudijního vyžití. Vzhledem k aktuální situaci byl i tento den otevřených dveří pořádán formou živého streamu, čímž navázal na 1. virtuální den otevřených dveří, který fakulta uspořádala v dubnu 2020 jako jedna z prvních v České republice.

Vysílání živého streamu, které probíhalo v improvizovaném studiu zbudovaném za použití vlastní techniky v prostorách Knihovny Fakulty managementu, se zúčastnil proděkan pro pedagogickou činnost, Ing. Jiří Přibil, Ph.D. a studentští zástupci. Proděkan pro pedagogickou činnost představil studijní program a možnosti studia, Fakultu managementu a Vysokou školu Ekonomickou v Praze, Bc. Petr Šimáček, student 4. ročníku představil studentské spolky a mimostudijní život a Bc. Simona Haganová, studentka 5. ročníku představila možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží a možnosti získání praxí na fakultě.

Živé vysílání na oficiálních profilech fakulty na sociálních sítích Facebook a Youtube zhlédlo přes 300 sledujících. K dispozici je nadále celý záznam, který si mohou zájemci prohlédnout kdykoliv.