Na Fakultě managementu vyroste vakcinační centrum

V prostorách prvního nadzemního podlaží Fakulty managementu VŠE vznikne jedno z jihočeských vysokoprůtokových vakcinačních center. To bude sloužit pro očkování vakcínou proti koronaviru. Předsálí fakulty a velká aula tak budou dočasně přebudovány do podoby, která umožní vytvoření vakcinačního centra pro okres Jindřichův Hradec. Centrum bude navrženo tak, aby bylo schopno odbavit několik stovek osob za den.

Ze všech vytipovaných prostor v Jindřichově Hradci byla pro své nesporné výhody vybrána právě budova Fakulty managementu. Její výhodná poloha v centru města, dobrá dopravní dostupnost, vhodné prostory a především absolutní bezbariérovost sehrály při výběru mezi ostatními variantami důležitou roli. Fakulta se tak zapojí do boje proti koronaviru tím, že poskytne nejen značnou část prvního nadzemního podlaží, ale i částečné vybavení pro vznikající centrum. Prostory byly vybrány tak, aby umožnily nejen vytvoření vakcinačního centra s co největší kapacitou, ale aby v případě opětovného zahájení přímé kontaktní výuky nedošlo k omezení chodu fakulty, respektive dostupnosti učeben a samotné výuky.

Pomoc fakulta rovněž nabídne prostřednictvím zaměstnanců a studentů, kteří budou v průběhu celého vakcinačního procesu součástí administrativního centra v předsálí velké auly. Administrativní centrum bude mít na starost kontrolu a registraci vakcinovaných osob do národních databází očkování.

V pátek 15. ledna 2021 fakultu navštívil i jihočeský hejtman, MUDr. Martin Kuba, který na přípravu vakcinačních center dohlíží. Společně s děkanem Fakulty managementu, doc. Ing. Vladislavem Bínou, Ph.D., starostou města Ing. Jan Mlčákem, MBA a předsedou představenstva Nemocnice Jindřichův Hradec, Ing. Miroslavem Janovským, se dohodli na finální podobě centra a samotné pomoci Fakulty managementu. Schůzky se rovněž účastnili další zástupci vedení Nemocnice Jindřichův Hradec, člen představenstva a primář ARO, MUDr. Vít Lorenc, hlavní sestra, Mgr. Dana Velimská, MBA, ředitelka krajské hygienické stanice doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D., z vedení Fakulty managementu pak Ing. Jiří Přibil, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D. a Ing. Karel Přibyl.