Novinky z projektu zaměřeného na nástupnictví v malých a rodinných firmách

V rámci projektu ENTER-transfer byly zahájeny práce na dvou velkých výstupech projektu – Toolbox pro firemní nástupnictví a Matchmaking platform pro pro firemní nástupnictví. Souběžně s tím byla uspořádána školení o nástupnictví pro veřejné i soukromé subjekty a jednotliví projektoví partneři pracovali na regionálních strategiích nástupnictví tak, aby usnadnili proces generační výměny malým a rodinným firmám v celé střední Evropě. Společným cílem těchto výstupů je zjednodušit nadnárodní proces nástupnictví a umožnit snadnější vstup na zahraniční trhy. Kromě toho bude možné kontaktovat poradce a odborníky v oblasti nástupnictví.

Platforma Enterprise Transfer

Převod podniku je velmi komplikovaný a obtížný problém. Konsorcium projektu Interreg Central Europe „ENTER-transfer“ se od roku 2016 zabývá, zkoumá a rozebírá všechny související problémy související s firemním nástupnictvím. Byly provedeny první hloubkové studie současného stavu, do nichž byli zapojeni zástupci cílových skupin z veřejné sféry a především majitelé podniků, kteří již prošli nebo budou procházet procesem nástupnictví.

Jedním z hlavních problémů nástupnictví v podnikání je výzva spojená s nalezením vhodného nástupce. Existuje několik možných cest jak vybrat a zvolit nástupce – pokud o sobě navzájem víte. Převzetí podniku je proveditelným a obecně bezpečným přístupem pro mladé podnikatele k zahájení vlastního podnikání, neboť mohou převzít zavedenou síť klientů a obchodních partnerů. Pokud však nemáte o dostupných firmách dostatek informací, bude obtížné najít tu správnou shodu.

Proto jsme se rozhodli vytvořit online tržiště, kde mohou majitelé firem najít potenciální nástupce. Ve srovnání s jinými platformami je zde jeden velký, inovativní rozdíl: jedná se o nadnárodní platformu, která umožní najít podniky i v zahraničí. V současné době dochází k aktivní propagaci platformy v Rakousku, České republice, Chorvatsku, na Slovensku a v Polsku.

Jako uživatel máte šanci propagovat sebe nebo svou společnost a najít ideálního nástupce prohledáváním dostupných profilů pomocí filtrů, které kategorizují firmy podle velikosti, umístění a obchodního sektoru. Dále zde můžete najít odkazy na příslušné regionální platformy / domovské stránky, které vám pomohou na vaší cestě k úspěšnému převodu podniku.

V současné době jsme dokončili testování beta verze platformy. Poslední věcí, kterou musíme udělat, je uvést ji na trh pro podniky a nástupce. Očekáváme, že k tomu dojde v nadcházejících týdnech. Toto spuštění budeme sdílet prostřednictvím všech mediálních kanálů, které máme k dispozici, včetně příštího zpravodaje.

Školení o nástupnictví

Poznatky z intenzivní práce s firemním nástupnictvím byly shrnuty do několika vzdělávacích modulů, které budou k dispozici online ke stažení na webové stránce projektu v 6 různých jazycích.

Každý partner zapojený do projektu navíc nabídl workshopy založené na těchto vzdělávacích modulech. Účastníci často nevěděli o práci a přípravách na projektu, jehož cílem je úspěšné firemní nástupnictví. Pomocí školení bylo možné vést je k hlubšímu pochopení toho, jak by měli přistupovat k této výzvě. Během školení bylo použito několik tradičních i netradičních metod. Příkladem může být hraní rolí, kvízy či Lego Serious Play, které se použilo jako metoda k vybudování dokonalého firemního přenosu. Se spoustou zábavy, novými znalostmi, dovednostmi a excelentní základnou pro proces firemního nástupnictví cítili všichni účastníci jistotu, že se jim podaří s firemním nástupnictvím v reálném životě úspěšně bojovat.

Ve všech partnerských regionech stále probíhají školení, kvůli celosvětovým komplikacím způsobeným virem COVID-19 však musely být některé z nich přesunuty do on-line prostoru. To však dává všem neobvyklou možnost zúčastnit se jich i přes větší vzdálenost od školícího centra. Spojte se s vaší nejbližší organizací a připravte se na úspěšný převod podniku.

Budoucí aktivity

Náš projekt by měl být dokončen do konce května 2020. To znamená, že budeme usilovně pracovat na tom, abychom včas dodali všechny plánované výstupy, o čemž vás samozřejmě budeme informovat prostřednictvím dalších newsletterů.

Příště zveřejníme více informací o Toolboxu pro obchodní nástupnictví a o regionálních strategiích, které by měly poskytnout pomoc při řešení generační výměny v malých a rodinných firmách.

Jak již bylo zmíněno, díky COVID-19 se v poslední době mnoho věcí změnilo. To platí i pro náš projekt. Například to, že jsme nuceni přesunout naše plánované fyzické aktivity a události do online formulářů. Vzhledem k tomu, že se s vámi nebudeme moci osobně setkávat prostřednictvím konferencí nebo road show, připravujeme pro vás online video galerii, abychom vám pomohli lépe porozumět problematice obchodního nástupnictví a naučili vás, jak využít výstupy našeho projektu rychle a z pohodlí vašeho domova.

Přejeme všem dobré zdraví a doufáme, že jste byli zasaženi negativními dopady virové situace co nejméně. Také doufáme, že se co nejdříve vrátí k normálu. Hodně štěstí!

Novinky z projektu zaměřeného na nástupnictví v malých a rodinných firmách