Partnerství v mezinárodní soutěži Cross-Border Idea & Startup Contest 2023: Fakulta managementu nabízí své know-how

Fakulta managementu se stala partnerem mezinárodní soutěže Cross-Border Idea & Startup Contest 2023, jejímž cílem je podpořit podnikatelské aktivity a myšlenky, které mohou pomáhat městům a obcím z příhraničních regionů České republiky a Rakouska dosahovat cílů udržitelného rozvoje OSN. Účastníci soutěže získají jedinečnou příležitost realizovat své nápady na podporu udržitelného rozvoje, kterými budou moci reagovat na aktuální společenské výzvy s podporou zemské vlády Horního Rakouska a podporou Jihočeského kraje. Slavnostní finále již 2. ročníku této soutěže se uskuteční v úterý 26. září 2023 v Jihočeském kraji, za významné mediální podpory všech prezentovaných soutěžních nápadů.

V rámci partnerství na této soutěži nabízí Fakulta managementu podporu ve formě poradenství ve všech oblastech businessu. Od základů, přes ekonomické, účetní či daňové faktory až po možnost pomoci s prezentováním a uměním prodat. Účastníkům také nabízíme možnost čistě zpětné vazby na jejich projekt.

Fakulta managementu dlouhodobě usiluje o rozvoj regionu, a to nejen v oblasti vzdělávání, ale také z pohledu podpory podnikatelského prostředí. „Je pro nás velmi důležité podporovat všechny, kteří mají nápad a chtějí založit start-up, nebo se věnovat podnikání. To platí pro všechny, ne jen pro naše studenty. Pro partnerství na tomto projektu jsme se rozhodli právě proto, že jsme otevřeni i podnikatelskému prostředí kolem nás a snažíme se je podporovat v maximální možné míře“, okomentovala partnerství manažerka Centra vzdělávání a transferu znalostí, Ing. Veronika Vašíčková.

Součástí celé soutěže je série workshopů a seminářů právě pro začínající podnikatele s názvem Business Star(t), kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora.