Cross-Border Idea & Startup Contest 2023

Fakulta managementu se stala partnerem mezinárodní soutěže Cross-Border Idea & Startup Contest 2023, jejímž cílem je podpořit podnikatelské aktivity a myšlenky, které mohou pomáhat městům a obcím z příhraničních regionů České republiky a Rakouska dosahovat cílů udržitelného rozvoje OSN. Účastníci soutěže získají jedinečnou příležitost realizovat své nápady na podporu udržitelného rozvoje, kterými budou moci reagovat na aktuální společenské výzvy s podporou zemské vlády Horního Rakouska a podporou Jihočeského kraje. Slavnostní finále již 2. ročníku této soutěže se uskuteční v úterý 26. září 2023 v Jihočeském kraji, za významné mediální podpory všech prezentovaných soutěžních nápadů.

V rámci partnerství na této soutěži nabízí Fakulta managementu podporu ve formě poradenství ve všech oblastech businessu. Od základů, přes ekonomické, účetní či daňové faktory až po možnost pomoci s prezentováním a uměním prodat. Účastníkům také nabízíme možnost čistě zpětné vazby na jejich projekt.

Součástí celé soutěže je série workshopů a seminářů právě pro začínající podnikatele s názvem Business Star(t), kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora.

JDU DO TOHO!


Pravidla soutěže

Soutěž je vyhlášena ve 2 kategoriích:

  • Kategorie START-UP | Start-upy (max. 5 let existence firmy) s inovativními produkty (výrobky / službami), které mají potenciál podporovat trvale udržitelný regionální rozvoj a přinášejí novou přidanou hodnotu pro společnost / komunitu
  • Kategorie NÁPAD | Perspektivní, nové obchodní náměty nebo projektové záměry směřující ke stejným cílům jako start-upy, zatím bez existence právního subjektu pro jejich realizaci, ale s potenciálem budoucího vzniku samostatného podnikatelského subjektu.

Soutěž je určena pro podnikatelské nápady a myšlenky z Horního Rakouska a z Jihočeského kraje. Zúčastněné projekty musí mít sídlo nebo provozovnu (případně záměr registrace sídla / provozovny v počáteční fázi zahájení podnikání) v Horním Rakousku nebo Jihočeském kraji. Hodnocena bude inovativnost projektu, jeho vliv na udržitelný rozvoj a pravděpodobnost jeho realizace.


Kdy to vše proběhne?

Start

Start

Podávání přihlášek
3. 4. 2023

Konec

Konec

Deadline pro přihlášky
31. 5. 2023

Výběr

Výběr

Přihlášených projektů
červen 2023

Vyhlášení

Vyhlášení

Účastníků finále soutěže
červen 2023

Workshopy, eventy

Workshopy, eventy

rozvoj nápadů, mentoring, pitch training
duben – září 2023

Start-up Contest

Start-up Contest

Slavnostní finále, PITCH-EVENT
26. 9. 2023


Ceny

  • JIHOČESKÝ KRAJ € 10.000 (Kategorie START-UP)
  • ZEMĚ HORNÍ RAKOUSKO € 10.000 (Kategorie NÁPAD)
  • ČSOB € 10.000 (nejlepší přeshraniční řešení z obou kategorií)

Ceny jsou určeny na pomoc vítězům při rozjezdu jejich podnikání. Každý vítěz nebo vítězný tým získá navíc mentoring / coaching od inovačních partnerů soutěže, rakouského tech2b nebo Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP), se zaměřením na další rozvoj projektu na území obou regionů.

 

JDU DO TOHO!

Cross-Border Idea & Startup Contest 2023