Posluchači Univerzity třetího věku završili semestrální cyklus praktickými ukázkami činnosti složek Integrovaného záchranného systému

V letním semestru akademického roku 2023/2024 proběhl v rámci Univerzity třetího věku ucelený semestrální kurz zaměřený na osvětu v oblasti Integrovaného záchranného systému pod názvem Integrovaný záchranný systém: prevence jako první krok k bezpečnému životu. V průběhu 12 lekcí se mohli návštěvníci seznámit s činnostmi jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Zjistili tak vše o činnostech Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.

Celý kurz vyvrcholil praktickými ukázkami činností jednotlivých složek přímo v prostorách Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci. Na posluchače zde čekaly ukázky ukázky vybavení jednotlivých složek a areálu Hasičského záchranného sboru, ukázka práce psovodů, ukázka nebezpečné práce s hořlavinami a také koordinovaný zásah všech tří složek.

Cílem celého cyklu bylo nejen zvýšení povědomí o práci jednotlivých složek IZS ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku, ale také získání zpětné vazby od jednotlivých účastníků pro další práci lektorů v oblasti prevence a snižování bezpečnostních rizik.

Pilotní cyklus bude v budoucnu rozvíjen, aby mohl představit práci jednotlivých složek IZS ve větších detailech.