Představujeme studentské dobrovolníky a sponzorské organizace očkovacího centra

Seznamte se, toto jsou Aneta, Anna, Julie, Lenka, Markéta a Simona. Jsou částí týmu dobrovolníků z Fakulty managementu, kteří se rozhodli obětovat svůj volný čas a pomáhají ve vakcinačním centru OČKO zřízeném na naší fakultě. Ve svých volných dnech mezi on-line přednáškami navštěvují očkovací centrum a aktivně se zapojují do boje s pandemií koronaviru.

Naši dobrovolníci se střídají na různých administrativních pozicích v rámci celého centra a snaží se co nejvíce usnadnit a zpříjemnit všem návštěvníkům celý proces očkování. Pomáhají při samotných registracích návštěvníků očkovacího centra, pracují s nemocničními i národními databázemi nebo se starají o přípravu certifikátů a lékařských zpráv, které návštěvníci získávají po dokončení procesu očkování.

Fakulta managementu si velice váží toho, že se všichni rozhodli aktivně zapojit a udělat něco pro všechny. Abychom podpořili nejen všechny dobrovolníky, ale i samotné návštěvníky očkovacího centra, oslovili jsme vybrané organizace, které se rozhodly podpořit je sponzorskými dary. Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko věnovala všem dobrovolníkům a pracovníkům očkovacího centra nealkoholické nápoje ze svého portfolia. Společnost Herbadent dodala všem dobrovolníkům balení prvního českého bylinného desinfekčního prostředku Virumstop. Od vydavatelství RF HOBBY vybavilo očkovací centrum větším počtem volnočasových a zájmových časopisů, které pomáhají návštěvníkům zpříjemnit si čekání po očkování v tzv. observační zóně.

Děkujeme nejen našim dobrovolníkům, ale i sponzorům.