Přípravy očkovacího centra na Fakultě managementu VŠE vrcholí

V týdnu od 25. ledna 2021 vrcholí přípravy vakcinačního centra pro okres Jindřichův Hradec. Stavební práce ve vakcinačním centru, které spadá pod síť jihočeských vysokoprůtokových vakcinačních center s názvem OČKO, jsou téměř u konce. Velká aula Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze byla přebudována a získala novou podobu.

V prostorách auly se nacházejí celkem 4 vakcinační buňky, 2 buňky pro lékaře, 1 pro zdravotníky a tzv. checkout, na němž získají návštěvníci certifikát o očkování. Součástí centra je také observační prostor, v němž budou po samotné vakcinaci návštěvníci trávit doporučený čas před tím, než budou moci získat certifikát a vakcinační centrum opustit. V předsálí auly bylo vybudováno administrativní centrum, v němž bude probíhat registrace návštěvníků a všechny další administrativní procesy. Technické vybavení administrativního centra zajistila Nemocnice Jindřichův Hradec ve spolupráci s Fakultou managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. Očkovací centrum OČKO již bylo rovněž vybaveno informačními panely a cedulemi jednotnými pro celý jihočeský kraj. Návštěvníci tak budou detailně informováni a navedeni od vstupu do budovy fakulty přímo k vakcinačnímu centru.

V průběhu týdne došlo rovněž k odbornému proškolení administrativních dobrovolníků, které proběhlo v současném očkovacím centru přímo v Nemocnici Jindřichův Hradec. Zároveň proběhlo školení dobrovolníků a lékařů v prostorách nově vznikajícího očkovacího centra na fakultě managementu. Školení kromě odborné přednášky zaměřené na vakcíny i samotný virus SARS-CoV-2 zahrnovalo především procesní informace týkající se prostupu návštěvníků centrem a na jednotlivé činnosti jednotlivých pracovníků celého očkovacího centra. Mezi přednášejícími byli MUDr. Petr Kubíček, MUDr. Daniel Dražan a Ing. Jaroslav Venkrbec.