Projekt Digi4Care přináší digitální řešení zlepšení péče o starší osoby

Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze plně vstupuje do projektu Digi4Care, který se intenzivně zaměřuje na podporu inovací a digitalizaci v poskytování zdravotní a sociální péče. Cílem této mezinárodní spolupráce je vyvíjet, testovat a ověřovat integraci digitálních technologií do pracovních procesů ve zdravotnictví a tím zajistit zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a zlepšení výsledků pacientů. Digi4Care se účastní 12 organizací z celkem 8 zemí dunajského regionu (Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Rakousko, Česko, Slovensko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina), které budou společně pracovat na zkoumání potenciálu digitálních technologií, výměně poznatků a posilování inovačních kapacit.

Primárním zaměřením projektu je zlepšení péče o starší osoby v zařízeních dlouhodobé péče pomocí digitálních řešení, která zvyšují efektivitu práce ošetřovatelského personálu. Tím se zdravotníci mohou více soustředit na samotné pacienty, což vede ke zvýšení kvality poskytované zdravotní a sociální péče. Vzhledem k nedostatku kvalifikovaných pracovníků je zavádění těchto opatření nezbytné pro zajištění budoucí existence pečovatelských domovů.

Digi4Care reaguje na nedostatek digitálních řešení ve zdravotnické praxi, zejména v zařízeních dlouhodobé péče o starší osoby. Podpoření současného stavu a zvýšení úrovně digitalizace plánuje projekt dosáhnout implementací čtyř pilotních programů zaměřených na šíření technologických řešení v oblasti péče v dunajském regionu. Všechny čtyři pilotní programy budou vytvářeny, implementovány a hodnoceny přeshraničně a zaměří se na zavádění digitálních technologií do klíčových fází péče o pacienty trpící nemocemi, jako jsou diabetes, kardiovaskulární onemocnění, Alzheimerova choroba, demence a další kognitivní poruchy.

  • Pilot 1: Pilotní zavedení digitálních řešení na úrovni prevence a screeningu v oblasti kardiovaskulárních chorob (CVD) a diabetu.
  • Pilot 2: Pilotní zavedení digitálních řešení v prostředí primární péče v oblasti kardiovaskulárních chorob (CVD) a diabetu.
  • Pilot 3: Pilotní zavedení digitálních řešení ve fázi post klinické rehabilitace v ambulantní a dlouhodobé péči v oblasti kardiovaskulárních chorob (CVD) a diabetu.
  • Pilot 4: Pilotní zavedení digitálních řešení ve fázi post klinické rehabilitace v ambulantních a dlouhodobých zařízeních v oblasti demence, Alzheimerovy choroby a kognitivních chorob.

Lídrem pilotu číslo 4 se stala Fakulta Managementu, společně s ní se na řešení budou podílet také Kraj Vysočina, Sociální centrum Kraje Vysočina, Integrované centrum sociálních služeb Jihlava a Alzheimer Home Jihlava. V pondělí 10. června 2024 proběhla společná informační schůzka všech organizací, během níž členové týmu Fakulty managementu prezentovali současný stav projektu, metodický rámec sběru dat a vybraná technologická řešení a zařízení, která budou v další fázi projektu implementována. Součástí schůzky byla také prohlídka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava, které je jedním ze subjektů, jehož pečovatelé a klienti dostanou unikátní možnost být součástí pilotní fáze výzkumu zaměřeného na monitorování životních funkcí, pohybu a pádů pacientů a na kognitivní a sociální rehabilitaci pomocí digitálních technologií u o osob trpících kognitivní poruchou (Alzheimerova choroba, demence, mrtvice).