Šestý ročník soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti přinesl pohledy na zajímavá témata

V již šestém ročníku soutěže Studentské vědecko-odborné činnosti, který proběhl v úterý 14. května 2024, se celkem 10 studentů rozhodlo prezentovat výstupy svých vědecko-výzkumných prací. Soutěž slouží jako platforma, během níž mohou studenti nejen prezentovat své metodické přístupy k výzkumu oblastí jejich zájmu či části svých kvalifikačních prací, ale mohou především získat neocenitelnou zpětnou vazbu od odborné poroty, která hodnotí jak obsahovou, tak prezentační stránku jejich vystoupení. Porota se skládá nejen z pedagogů Fakulty managementu, ale také ze zástupců odborné veřejnosti.

V letošním roce bylo oceněno celkem 5 prací.

1. místo (sdílené)

Anna Buchtelová: Vliv optimistického zkreslení na vnímání distributivní spravedlnosti v kontextu transparentnosti odměňování
Šárka Jančurová: Tak zase za rok? Faktory ovlivňující angažovanost u sezónních pracovníků

2. místo (sdílené)

Jan Malý (Fakulta informatiky a statistiky VŠE): VIPER – Visual Interactive Python Econometrics Report
Aleš Jelínek: Faktory ovlivňující výběr realitního zprostředkovatele prodávajícím nemovitosti

3. místo

Lucie Ivanová: Rezervy a rezervní fond jako nástroj ve finančním řízení firem zabývajících se lesnictvím a těžbou dřeva