Studenti doktorského studijního programu prezentovali své výzkumy na konferenci FMSCICOM 2022

Konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků FMSCICOM, jejíž 13. ročník proběhl na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze v pátek 25. listopadu 2023, se i v letošním roce stala platformou pro studenty doktorského studijního programu, kteří zde prezentovali své vědecké přístupy a výzkumy.

Kromě doktorandů konference přivítala také hosty ze zahraničí. Isabell Koinig z Alpen-Adria-Universität Klagenfurt v Rakousku přednesla keynote na téma Survey Design – (between) qualitative and quantitative research, Dora Horvath z Corvinus University of Budapest, Corvinus Business School v Maďarsku pak keynote na téma Creating Scientific Research as Designing. Research Opportunities of Transdisciplinarity via Design Communication. Připraven byl rovněž odborný workshop Conceptualization, Operalisation and Measurement, který s doktorandy vedla Žaneta Gravelines z Kaunas University of Technology, School of Economics and Business v Litvě.

Konference FMSCICOM 2022 slouží především jako živé fórum pro předávání zpětné vazby doktorandům. Ti výstupy svého výzkumu prezentují nejen před odbornou komisí, ale především před všemi návštěvníky. Ti všichni jim mohou předávat své postřehy a cenné připomínky. Členy komise v letošním roce byli Lenka Komárková, Agnieszka Bem z Wroclaw University of Economics and Business, Mojmír Sabolovič a Tomáš Kincl.

Součástí konference bývá každý rok také hodnocení příspěvků a prezentací jednotlivých doktorandů, kteří se konference účastní. V letošním roce byli všichni prezentující studenti hodnoceni komplexně a tradiční volba tří nejlepších byla pozměněna. Ocenění si v letošním roce odnesli Petr Šimáček za potenciál výzkumu, Lucie Klattová za odbornost vědeckého přístupu a Zdena Hrušková za celkově nejvyšší úroveň prezentace svého výzkumu.

Konference byla i letos zakončena neformálním společenským večerem, během nějž studenti diskutovali svou problematiku se všemi hosty.