Studenti Fakulty managementu VŠE se učí pracovat s umělou inteligencí

Jindřichohradecká Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, společně s dalšími partnery z ČR a Rakouska, dokončila projekt Interreg s názvem AI Social Design Thinking Lab. Jeho náplní bylo napomoci spojení digitální strategie s reálnou implementací umělé inteligence (AI) do podniků a veřejné správy. Tento široce pojatý cíl měl pro Fakultu managementu také konkrétní pozitivní dopad na podobu výuky. Poznatky z projektu tak byly aplikovány nejen při přípravě nového výukového modulu pro studenty fakulty, ale projevily se i v případě konkrétní aplikace technologie umělé inteligence ve výuce v podobě mikropočítačů Arduino.

Náplní projektu ATCZ271 AI Social Design Thinking lab bylo napomoci spojení digitální strategie s reálnou implementací umělé inteligence (AI) do podniků a veřejné správy.  Využití umělé inteligence (AI) v malých a středních podnicích a veřejné správě, je cílem evropských, národních i regionálních digitalizačních a inovačních strategií. Z dostupných dat a zkušeností je ale zřejmé, že v partnerských regionech projektu (Jihočeském kraji, Horním Rakousku a Vídni) je potenciál AI využíván výrazně méně než v jiných evropských zemích. Tento deficit je nejvíce patrný v oblasti vědy a výzkumu.

Cílem projektu bylo vytvořit přeshraniční síť spolupracujících subjektů. Jejich úkolem bylo společně identifikovat možnosti praktického využití AI, nalézt vhodnou a efektivní míru aplikace této technologie k optimalizaci procesů organizací a nalézt způsoby, jak překonávat stávající bariéry komplikující zavádění AI do praxe. Na těchto úkolech se společně podílela Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, jakožto hlavní řešitel. Dalšími řešiteli pak byli Jihočeský vědecko-technický park (JVTP), University of Applied Sciences Upper Austria (FH OÖ) – Global Sales and Marketing a Institute for Advanced Studies Vienna (IHS).

Náplň projektu byla rozdělena do tří hlavních fází. V té první byly realizovány analýzy současného stavu, vytvářely se strategické agendy, mapy infrastruktury AI a proběhla interview se zájmovými skupinami. V rámci druhé fáze vznikly dvě laboratoře umělé inteligence (AI Social design thinking), přičemž jedna z nich je v rakouském Steyru na FH OÖ, a druhá pak v prostorech Jihočeského technologického parku v Českých Budějovicích. Laboratoře jsou využívány jak pro výuku studentů, tak pro firmy, které se mohou učit využití umělé inteligence ve svém podnikání. Ve třetí projektové fázi následně vznikly tři výukové moduly, přičemž dva z nich budou využívány pro malé a střední podniky, a třetí bude využit při výuce studentů na Fakultě managementu VŠE.

Výuka studentů, jež zohledňuje trendy vývoje aplikace umělé inteligence do oblasti malého a středního podnikání, může studentům poskytnou zásadní konkurenční výhodu na trhu práce. Díky projektu budou mít studenti možnost jeho závěry aplikovat nejen teoreticky, ale mají možnost si některé postupy také prakticky vyzkoušet. Poslouží jim k tomu jak AI laboratoř projektového partnera Jihočeského technologického parku, tak také praktické využití mikropočítačů Arduino. Arduino je open-source platforma pro elektronické prototypování umožňující uživatelům vytvářet interaktivní elektronické objekty. Arduino umožňuje učinit umělou inteligenci (AI) a strojové učení (ML) natolik jednoduchými, aby je mohl používat kdokoli.

Projekt, zahájený 1. září roku 2021 a končící 31. prosince roku letošního, byl financován z programu Interreg Rakousko-Česká republika a spolufinancován ze státního rozpočtu ČR. Celková částka uznaných nákladů byla € 401 400.