Studenti fakulty se zapojili do řešení projektů partnera fakulty, společnosti dm drogerie markt s.r.o.

V akademickém roce 2020/2021 se skupina studentů rozhodla zapojit do spolupráce s partnerem fakulty, firmou dm drogerie markt s.r.o. V rámci předmětu Aplikační projekt tak mohli reálně řešit praktické projekty, které v rámci firmy dm drogerie markt s.r.o. už probíhají, nebo byly připraveny přímo pro studenty.

Studenti se v rámci svých praxí v dm dostávají ke konkrétním úkolům. Nevykonávají tedy fiktivní činnosti, ale zapojují se v co největší možné míře do chodu společnosti a čerpají inspiraci. Celkem 7 studentských týmů z Fakulty managementu se zapojilo do řešení následujících projektů:

  • Zhodnocení mediální komunikace z pohledu mileniálů nebo generace Z
  • Nástroje moderního recruitingu z pohledu mladé generace
  • Mystery Shopping

Společnost dm drogerie markt s.r.o. je jedním z oficiálních partnerů Fakulty managementu, s nímž fakulta navazuje dlouhodobé intenzivní vztahy s cílem propojit teorii s praxí a ukázat studentům možné aplikace jejich teoretických poznatků do reálné praxe.

Předmět Aplikační projekt je zaměřen na řešení komplexněji pojatých problémů manažerské praxe. Studenti v malých týmech s využitím manažerských metod a nástrojů řeší zadaný problém formou vlastního projektu, případně se podílejí na řešení stávajících projektů zadavatelských organizací. Získávají tak jedinečnou možnost aplikovat teoretické znalosti nabyté ve výuce přímo do praxe a zároveň získat přehled o typických problémech, které se v manažerské praxi vyskytují.


Další informace

 

Studenti fakulty se zapojili do řešení projektů partnera fakulty, společnosti dm drogerie markt s.r.o.