Studenti FM se zúčastnili mezinárodní výukové hry X-culture

Studenti Fakulty managementu Tereza Hamerová, Heorhi Nazarau, Nikola Šilhavý a Pavel Trávníček se v rámci předmětu Strategický marketing zúčastnili mezinárodní výukové hry X-culture. Letos se hry zúčastnilo přes 4 200 studentů z 40 zemí. Hra na účastníky klade velké nároky zejména s ohledem na práci v mezinárodním týmu s účastníky s různými kulturními i osobnostními speciky, kteří žijí a pracují v odlišných časových pásmech. Před hráče jsou kladeny problémy reálných firem z oblasti mezinárodního businessu, které v rámci týmu musí hráči v krátké době vyřešit.

Zástupci FM sdíleli svoje zkušenosti ze hry:

Svoji zkušenost s účastí v projektu X-Culture hodnotím kladně. Je pravdou, že kurz je krátký a velmi intenzivní, je potřeba počítat s časovou náročností navíc v rámci semestru. Důvodem je především kooperace účastníků různých kultur, náboženství a mimo jiné různých časových pásem, pospolu s nutností respektovat stanovené termíny. Výhodou projektu je aplikace teoretických poznatků ze studia s aktivním zapojením (mluveného i psaného) anglického jazyka. Členové mého týmu byli velmi pečliví, komunikativní, přátelští a ochotni sdílet své zkušenosti stejně jako ochotni doučit se svým nedostatkům. Měli jsme zájem poznávat se, a to včetně zvyků, tradic a prostředí našich zemí. Plánujeme i nadále zůstat v kontaktu a sdílet spolu naše úspěchy a důležité momenty.

Má zkušenost s X-Culturem byla mírně smíšená. Spíše bych ji hodnotil kladně, ale hodně aspektů pro mě bylo neutrálních. K práci na projektu jsem přišel opožděně a můj tým působil velmi introvertně, takže naše komunikace byla z většiny utilitární a o kulturách členů jsme se příliš nedozvěděli. S celým týmem jsme se scházeli jednou týdně a byli jsme značně omezení časy v různých zemích. Velkým přínosem pro studenty je definitvně to, že pracují s reálnou situací pro reálnou firmu. V našem případě část projektu byla aplikace poznatků z managementu a marketingu, ale velká část zahrnovala i průzkum trhu, nebo třeba části legislativy několika zemí. Dalším velkým přínosem je aplikace anglického jazyka. Člověk musel brát důraz na srozumitelnost a přizpůsobovat se různým úrovním znalosti angličtiny, ale i rozdílům ve stylu komunikace jednotlivých členů týmu.

Svou účast na X-culture bych mohl charakterizovat jako skutečnou výzvu, kterou jsem přijal dobrovolně a čehož nelituji ani na vteřinu. Projekt představuje jedinečnou příležitost vyzkoušet si nabyté znalosti na reálném praktickém příkladu americké společnosti a zároveň se seznámit se všemi zvláštnostmi mezinárodní kooperace. Pod pojmem „zvláštnosti“ se skrývají četné potíže, které vznikají při spolupráci na velké vzdálenosti (obrovské rozdíly v časových pásmech, znalostech, kulturách a přístupech k práci). Nicméně i přes veškeré komplikace měl projekt řadu pozitivních aspektů, jako například: cenné procvičení angličtiny, možnost najít si přátele z jiných zemí a zeptat se na cokoliv (pro mě, jako nadšence cestování, to bylo obzvlášť příjemné). A samozřejmě nesmím zapomenout i na velké obohacení mých znalostí v oblasti managementu, ekonomiky a marketingu (organizátoři pravidelně poskytovali užitečné odkazy na vzdělávací materiály vztahující se k zadávaným úkolům). Pokud shrnu výše zmíněné, mohu s jistotou tvrdit, že pokud jste stejně jako já pravidelně frustrováni tím, že nemůžete uplatnit v praxi to, co jste se naučili – X-culture je příležitost, na kterou jste čekali.

X-Culture je za mě velmi dobrý program, který mi přinesl mnoho z pohledu spolupráce s ostatními a nauky o tom jak komunikovat s lidmi z jiných států. Možnost šáhnout na více „realistické“ projekty, které jsou propojenější s realitou než školní výuka je asi největší plus, které tomuto programu dávám. Musím říci že program je časově náročný, přestože se tváří jako „krátký program“ na pár týdnů. Pravidlné schůzky, hovory, „stand-upy“, plánování a samotné vypracovávání projektu, bylo daleko časově náročnější než jsem očekával, ale toto bylo způsobeno pár lidmi, který tento program jakožto podmínku v práci pro postup či jakožto poslední předmět před uzavřením školy. Team byl velmi komunikativní, přátelský a nesmírně vyžadující podobné časové investice, jakožto vkládají oni. S nějakými členy teamu jsem navázal tak velké spojení, že plánujeme návštěvu státu spojenou s osobním setkáním.

Studenti FM se zúčastnili mezinárodní výukové hry X-culture