Tomáš Kincl hostem panelové diskuse Balancing Innovation and Risk Management in the AI-Powered Digital World

Proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia, doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D., byl na konci května 2024 hostem panelové diskuse na téma Balancing Innovation and Risk Management in the AI-Powered Digital World. Panelová diskuse byla součástí bloku Business Administration Amid Epochal Shifts on a National and Global Scale: Recognizing Trends and Handling Obstacles with Marketing Technologies v rámci třídenní konference EFBM na Taras Shevchenko National University of Kyiv. Účastníci diskuse se věnovali především rozmanitým aspektům nástupu umělé inteligence nejen v procesu vzdělávání, ale i ve společnosti jako celku.