Individuální mobilita

Chcete vycestovat na 2 až 6 měsíců na zahraniční školu mimo programové země Erasmus+? Nebo byste rádi vyjeli na zahraniční školu z programových zemí Erasmus+, ale vybraná škola nemá bilaterální smlouvu s Vysokou školou ekonomickou v Praze?


Podpora Individuální mobility Oddělení zahraničních styků VŠE

  • O tuto podporu mohou žádat pouze doktorandi prezenční formy studia (po celou dobu pobytu doktorand musí být v prezenční formě studia).
  • Podrobné informace

Podpora od FM VŠE

  • O tuto podporu mohou žádat doktorandi prezenčníkombinované formy studia. Tato podpora je nenároková.
  • O dodatečnou finanční podporu FM VŠE můžete požádat i v případě, že jste již zažádali o podporu individuální mobility od Oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické v Praze.
  • Podrobné informace

Další možnosti

Nesplňujete kritéria pro program „Individuální mobility“ nebo Vám nevyhovují podmínky? Vyzkoušet můžete i jiné možnosti financování mimo VŠE.


V případě dotazů kontaktujte fakultního proděkana pro vnější vztahy nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.