Studijní a výzkumný pobyt Erasmus+

Chcete vycestovat na 3 až 12 měsíců na některou ze škol z programových zemí Erasmus+ za účelem studia nebo praxi? Můžete využít několika možností:


Studijní pobyty Erasmus+

  • Studijní a výzkumný pobyt musí být uskutečněn na zahraniční vysokoškolské instituci v programové zemi Erasmus+ na základě podepsané bilaterální smlouvy (v ostatních případech jde o individuální mobilitu).
  • Minimální délka pobytuje 3 měsíce; maximálně lze získat finanční podporu VŠE na 12 měsíců.

Stáže Erasmus+

  • Praktická výzkumná stáž musí být uskutečněna na zahraniční instituci programové zemi Erasmus+ (v ostatních případech jde o individuální mobilitu).
  • Minimální délka pobytuje 2 měsícemaximálně lze získat finanční podporu VŠE na 12 měsíců (v případě placených stáží maximálně na 3 měsíce).

Možnosti finanční podpory

Podpora Erasmus+ od OZS VŠE

  • O tuto podporu mohou žádat pouze doktorandi prezenční formy studia (po celou dobu pobytu doktorand musí být v prezenční formě studia).
  •  Podrobné informace o finanční podpoře studijního pobytu a stáže.

Podpora od FM VŠE

  • O tuto podporu mohou žádat doktorandi prezenčníkombinované formy studia. Tato podpora je nenároková.
  • O dodatečnou finanční podporu FM VŠE můžete požádat i v případě, že již jste zažádali o podporu Erasmus+ studijního pobytu a stáže.
  • Podrobné informace

Další možnosti

Nesplňujete kritéria pro program Erasmus+ nebo Vám nevyhovují podmínky? Vyzkoušet můžete i jiné možnosti financování mimo VŠE.


V případě dotazů kontaktujte fakultního proděkana pro vnější vztahy nebo proděkana pro vědu, výzkum a doktorské studium.