Lucie Sára Závodná pro Český rozhlas Plus o generaci sněhových vloček

Lucie Sára Závodná z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v bezmála půlhodinovém rozhovoru pro Český rozhlas Plus představila nejen základní výstupy a zjištění projektu Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy, ale především představila samotnou „generaci sněhových vloček“, jejich motivace a náhled na svět.

Generace mladých, narozených mezi lety 1995 až 2010, se v odborných kruzích občas označuje pojmem sněhové vločky. Mladí, kteří mají téměř vždy v ruce mobilní telefon a jsou většinu času on-line, mají zásadně odlišné limity a požadavky na vzdělávání, než měly generace předchozí. Kdo jsou sněhové vločky a jak je správně učit? Nejen na to se zaměřili výzkumníci z Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze a NTNU univerzity v Norském Trondheimu. Základní shrnutí výstupů a zjištění výzkumného týmu je dostupné v závěrečné tiskové zprávě projektu.


Projekt Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy byl financován z Fondů EHP 2014–2021, program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

 

Lucie Sára Závodná pro Český rozhlas Plus o generaci sněhových vloček