Jiní studenti si žádají jiné výukové metody

Jak správně učit studenty dnešní generace tzv. Sněhových vloček, která se tolik liší od generací předcházejících? Právě tuto otázku si položili Čeští a Norští výzkumníci v rámci společného projektu financovaného z Fondů EHP 2014–2021, programu Vzdělávání. Zástupci Jindřichohradecké Fakulty Managmentu Vysoké školy ekonomické v Praze a NTNU univerzity v Norském Trondheimu zkoumali vysokoškolské studenty v obou zemích s cílem nalézt takové přístupy a styly výuky, které by byly s to oslovit a zaujmout dnešní generaci studentů. V rámci výstupů z projektu vědci představili hlavní poznatky o charakteristikách dnešních studentů, a především představili možnosti, jak studenty co nejlépe učit.

Výzkumný projekt vědců z Fakulty Managmentu VŠE v Praze a NTNU univerzity v Norském Trondheimu sledoval kromě hlavního cíle, tedy přípravy odborných učitelů na specifické potřeby generace mladých lidí, kteří se přichází na vysoké školy vzdělávat, také cíle vedlejší, byť neméně významné. Mezi jeden takový lze řadit snahu o vymezení odlišností generace současných a nastupujících studentů vysokých škol. Generaci, která se v odborných kruzích občas označuje pojmem Snow flakes, tedy sněhové vločky, představují studenti narození mezi lety 1995 až 2010. Výsledky projektu ukazují, že z hlediska vzdělávacího procesu jde o generaci, která má zásadně odlišné limity a požadavky, než měli generace předchozí.

Současní studenti jsou podle projektových výsledků kreativní a podnikaví jedinci, kteří však mají krátkou dobu pozornosti, jsou zvyklí na okamžitou zpětnou vazbu, mají nižší schopnosti kritického myšlení, jsou většinově hypersenzitivní a často ve výuce vyžadují tzv. „trigger warning“, tedy varování před potenciálně nevhodným obsahem. Vzhledem k faktu, že jde o studenty, o kterých lze tvrdit, že „vyrostli s telefonem v ruce“, jsou zvyklí být připojeni online 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Přednáška, na které není povoleno používání mobilního telefonu, pak pro zástupce generace Sněhových vloček může být stresovým faktorem, který jim znemožní soustředit se na přednášený obsah. Možná i proto se současní studenti nejlépe učí pozorováním a praxí.

Tato zjištění jsou v souladu s nejnovějšími poznatky ze světa, české studentstvo tak nikterak nezaostává. Co však často zaostává jsou metody a prostředí, ve kterém jsou tito studenti vyučováni. Současná prostředí kampusů byla navržena pro předchozí generace, a tak a nemohou plně odpovídat potřebám, zájmům a studijním preferencím studentů této generace. Zatímco změnit budovy je „jen“ otázkou peněz, změnit přístup k nové generaci znamená změnit myšlení stovek učitelů vysokých škol. To však není možné bez znalosti odpovědí na otázky potřeb současné generace vysokoškoláků a ideálních metod jejich výuky.

Jedním z důležitých výstupů projektu je sborník příspěvků z kulatého stolu v Norsku, které tuto problematiku zpracovávají do hloubky. Kniha s názvem Výuka generace sněhových vloček: Nové metody a výzvy (vyšla také v angličtině pod názvem Teaching Generation Snowflakes: New Challenges and Opportunities) nabízí čtenářům z řad odborné, ale i laické veřejnosti, zajímavý vhled do tajů myšlení a chování generace Sněhových vloček. Zároveň také přináší odpovědi na nejdůležitější otázky, které se s výukou a přístupem k dnešním studentů vážou. V příštím roce navíc proběhne pod hlavičkou projektu letní škola pro vysokoškolské učitele, v rámci níž si budou moci účastníci osvojit a vyzkoušet teoretické znalosti v praxi.

Projekt je společným záměrem dvou ekonomických fakult, Vysoké školy ekonomické v Praze (Fakulty managementu) a NTNU univerzity v Trondheimu (Norsko). Jeho hlavním cílem je přizpůsobení výuky nové generaci tzv. Sněhových vloček, která v dnešních dnech na univerzitách studuje. Zároveň je cílem projektu připravit odborné učitele na specifické potřeby generace mladých lidí, kteří se přichází na vysoké školy vzdělávat. Projekt rozvíjí spolupráci mezi odborníky v oblasti ekonomiky a managementu, a přispěje k vytvoření nového kurikula pro společný kurz letní školy.

Projekt Výuka generace sněhových vloček – nové metody a výzvy je financován z Fondů EHP 2014–2021, program Vzdělávání. Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Celkový rozpočet projektu je €81.140.


Kontakt pro média

PR manažer a tiskový mluvčí
Mgr. Michal Hajdík
pr.fm@vse.cz
tel. +420 384 417 209

 

Manažer komunikace projektu

PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
jan.zavodny@vse.cz
tel. +420 779 136 706

Jiní studenti si žádají jiné výukové metody