Síť škol střední a východní Evropy, které poskytují doktorské vzdělání získala podporu i pro AR 2023/2024

Síť středo a východoevropských škol poskytujících doktorské vzdělání CESEENet, jíž je FM VŠE součástí, získala podporu od programu CEEPUS i na akademický rok 2023/2024. Síť CEESEENet sdružuje 40 škol a fakult z 19 zemí. Mobility jsou určeny pro studenty doktorského programu a akademické pracovníky. Více informací o mobilitách doktorandů (nejen) v rámci CESEENetu lze nalézt zde.