Vysoká škola ekonomická v Praze přivítala více než 100 hostů na mezinárodní konferenci v oboru reklamy ICORIA 2022

23. června
25. června
2022

20. ročníku mezinárodní vědecké konference ICORIA 2022 (International Conference on Research In Advertising), který proběhl ve dnech 23. – 25. června 2022 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze, se zúčastnilo více než 100 hostů z celého světa. Konference, společně organizovaná Fakultou managementu a Fakultou informatiky a statistiky, nesla v letošním roce podtitul Frontiers of Advertising: Re-considering Its Shapes and Forms a přinesla všem účastníkům nové pohledy na různá odvětví výzkumu v oblasti reklamy.

Mezi účastníky z celkem 16 zemí celého světa byli i celosvětově významní odborníci z oblasti marketingu a marketingové komunikace, jako například Charles R. Taylor, Patrick De Pelsmacker či Martin Eisend. Konference se zúčastnili také editoři významných světových žurnálů v oblasti výzkumu v reklamě, International Journal of Advertising, Journal of Advertising Research, Journal of Interactive Advertising, Journal of Advertising a Journal of Current Issues and Research in Advertising.

Během tří dnů mohli všichni návštěvníci konference vyslechnout 81 vědeckých příspěvků, které probíhaly v celkem 4 paralelních sekcích. Ty byly seřazeny do tematických celků s cílem nabídnout účastníkům co největší rozmanitost a zároveň zjednodušit orientaci ve velkém množství zkoumaných oblastí. Nedílnou součástí konference byl rovněž program pro studenty doktorského studijního programu. V rámci doktorandského kolokvia měli možnost seznámit se s netradičními přístupy sběru dat v prostředí sociálních sítí a jejich interpretace, diskutovat nad problematikou etiky ve vědě a výzkumu či vyzkoušet si, jak funguje tzv. section chair.

Kromě paralelních sekcí byla pro účastníky připravena hlavní přednáška, tzv. keynote, která byla připravena ve spolupráci se společností Nielsen Admosphere. Zástupci společnosti, Tereza Šimečková a Michal Jordan, přinesli návštěvníkům vhled do projektu AdCross ve své přednášce na téma The Czech Adventures of AdCross – aka How to measure the reach of TV advertising and its other characteristics on all platforms together?

Konference proběhla pod záštitou European Advertising Academy a za podpory Generálního partnera VŠE, kterým je Česká spořitelna, a.s.

 

Organizační tým FM VŠE

Daria Gunina
Michal Novák
Michal Hajdík
Tomáš Kincl
Studenti FM VŠE

Organizační tým FIS VŠE

Jakub Fischer
Petr Mazouch
Studenti FIS VŠE

Vysoká škola ekonomická v Praze přivítala více než 100 hostů na mezinárodní konferenci v oboru reklamy ICORIA 2022