Business Crew

Řada studentů si obor management zvolila proto, aby jim pomohl při získání základního know-how, které je potřebné k tomu, aby mohli začít podnikat, někteří z nich už v současné době podnikají. Pro všechny tyto nadšence do podnikání vznikla studentská platforma Business Crew, která sdružuje všechny, kdo podnikali, podnikají či v budoucnu budou chtít podnikat.

Jsme tu pro sebe především proto, abychom si vyměňovali zkušenosti, navazovali kontakty a radili si.

Business Crew je komunita lidí, kteří podnikají, chtějí v budoucnu podnikat nebo se o podnikání zajímají. Inspirativní místo plné příležitostí a zajímavých eventů – přednášek, workshopů, vzdělávacích kurzů, konferencí, ale také neformálních setkání. Jedním z cílů spolku je stát se  významným článkem ve vzdělávání studentů FM, proto intenzivně spolupracuje s Centrem vzdělávání a transferu znalostí Fakulty managementu. Spolek také poskytuje zázemí, kam si může kdokoli přijít pro radu, inspiraci či odhodlání rozjet svůj vlastní byznys.

Skupina Business Crew na Facebooku

Business Crew