Malé a střední podnikatelské subjekty v kontextu nových environmentálních výzev

Výzkumná skupina se zaměřuje na interdisciplinární studium environmentálních jevů, které ovlivňují rozhodovací (manažerské) procesy nejen v ekonomickém kontextu. Nové environmentální a land use přístupy sebou přinášejí společenské výzvy, které je nutno reflektovat na všech úrovních (tedy i manažerské). Environmentální hrozby přinášejí změnu sociálního paradigmatu v celé společnosti (vnímání a nálady -> reflektování, senzitivita a emocionální reakce – např. zemědělské reakce na green deal). Poznatky a trendy environmentálního, ale také land use, vývoje je zapotřebí vhodně komunikovat (transfer znalostí) těm, kterých se to týká (podnikatelské subjekty a subjekty, na základě jejichž dat byly výstupy vytvořeny – na příkladu níže uvedených výstupů se jedná o golfová hřiště, minipivovary a vodárny). Konkrétně pro golfová hřiště byly výstupy komunikovány Českému svazu greenkeeperů a České golfové federaci. V případě vodárenských subjektů byl opakovaně uspořádán workshop s ČEVAK, vědeckou a odbornou komunitou, zástupců vodárenských subjektů, obcí, dodavatelů technologií a dalších stakeholderů. Svým charakterem se jednalo o malé a střední podnikatelské jednotky. Opatrně je zmiňována i udržitelnost, která jde mnohdy v nepřeberném množství exogenních vlivů, environmentálních a land use limitů proti (se)trvalému růstu (lze však hovořit o rozvoji).

Členové týmu

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

Ing. Jiří Sláma, Ph.D.

jiri.slama@vse.cz

 

Ing. Veronika Vašíčková, Ph.D.

Ing. Veronika Vašíčková, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.

Cíle tvůrčí činnosti

 • Publikovat studie environmentálního a land use charakteru.
 • Podat projekt s výzkumným elementem environmentálního či land use přesahu do tuzemské/mezinárodní výzvy.
 • Nadále pokračovat v komunikaci se subjekty, jejichž data jsou využita ve výzkumu a následných publikací (konkrétně Golf Club Český Krumlov a mnoho jiných).

Vybrané předchozí výstupy tvůrčí činnosti

 • Orderud, G., Porcal, P., Eikebrokk, B., Sláma, J., Vogt, R. D., Hejzlar, J., & Haaland, S. (2023). The technological development of drinking water treatment plants in the Czech Republic. Water Policy, 25(2), 889–907. https://doi.org/10.2166/wp.2023.102.
 • Moravcová, V., Moravcová, J., Kosová, P., & Sláma, J. (2023). Green Infrastructure in Urban Planning in the Czech Republic. In: Proceedings of 22nd International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference SGEM 2022 (pp. 551-558). Vienna. https://doi.org/10.5593/sgem2022V/6.2/s27.70.
 • Sláma, J., Moravcová, J., Humlerová, V., & Moravcová, V. (2022). Residential development in the surroundings of golf courses in the Czech Republic. In: Müller, M., & Slavíčková, P. (Eds.), Conference Proceedings of Knowledge on Economics and Management (KNOWCON 2022) (pp. 162-168). Palacký University Olomouc. https://doi.org/10.5507/ff.22.24462325.
 • Kincl, T., Sláma, J., Bystřický, V., Březinová M., & Stejskalová, I. (2022). Microbreweries in the Czech Republic: How does a connection to the local place influence marketing communication? Deturope, 14(2), 45-61. https://doi.org/10.32725/det.2022.013.
 • Duchoňová, E., & Sláma, J. (2021). Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv. Elektro, 55(10), 6-10.
 • Duchoňová, E., & Sláma, J. (2021). Uživatelské preference v oblasti elektromobility. Elektro, 55(2), 57-57.
 • Sláma, J., Stejskalová, I., Kincl, T., Bystřický, V., Kvítek, T., Fialová, D., & Štych, P. (2020). Golf courses in the Czech Republic: Analysis of the development and socio-economic characteristics. Land Use Policy, 99, 12 pp. (Article nr. 104976). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104976.
 • Sláma, J., & Kvítek, T. (2019). Výstavba hřišť na rekultivovaných či revitalizovaných plochách: Revitalizace krajiny. GREEN, 18(1), 30-33.
 • Sláma, J., Bystřický, V., Štych, P., Fialová, D., Svobodová, L., & Kvítek, T. (2018). Golf Courses: New phenomena in the landscape of the Czech Republic after 1990. Land Use Policy, 78, 430-446. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.07.001.

Řešené projekty a podané projektové výzvy

 • „“Pitná voda – připravenost na budoucnost“ (PID: TO01000202). Spolupráce na úspěšném česko-norském projektu Hydrobiologického ústavu AV ČR a Metropolitní univerzity v Oslu (2021-2024), konkrétně v pracovním balíčku č. 5 (WP5: Cost-effective and knowledge based multi-level water governance).
 • „Udržitelné malé a střední podnikání (MSP) – výstavba a udržitelná budoucnost MSP“ (č. návrhu 101178816 ve výzvě HORIZON-CL4-2024-RESILIENCE-01). Podaná projektová výzva (únor 2024) ve spolupráci 5 předních univerzitních pracovišť napříč Evropou (PL, LT, CZ, FI, UK a SK), 2 centry pro transfer technologii a 1 předním hráčem v Automotive Industry.
 • „Funkce vody v krajině“ (interní grantu GA JU 081/2016/Z-Rajchard). K projektu dedikován výstup Sláma et al. (2018) v Land Use Policy (Elsevier).