Zaměstnanecká mobilita

Zaměstnanci Fakulty managementu mohou vyjet do zahraničí ve stejné míře jako její studenti. Fakulta managementu se snaží zahraniční vztahy neustále rozvíjet a své zaměstnance při získávání zkušeností ze zahraničí podporovat.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Program ERASMUS+

 • možnost vyjet na zahraniční univerzity v členských zemích EU, zemích EHP, Turecku a Makedonii
 • široká partnerská síť
 • jasná pravidla výjezdu a ustálený formální proces dokumentace
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu
 • podrobné informace

Výzkumné a přednáškové pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

 • možnost působit na zahraničních vysokých školách v různých evropských i mimoevropských zemích
 • nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy
 • každý rok je aktualizovaná nabídka míst a zemí, kam je možné vyjet
 • lze absolvovat krátkodobé i dlouhodobé pobyty
 • možnost zvolit přednáškový nebo výzkumný druh pobytu
 • podrobné informace – Dům zahraniční spolupráce

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • lze vyjet buď na základě podání přihlášky do výběrového řízení pořádaného OZS nebo v režimu freemover
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • podrobné informace – Oddělení zahraničních styků

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS. Na Fakultě managementu spadá oblast mobility pod proděkana pro strategii a rozvoj.

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS). Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel a postupu organizace výjezdu v rámci programu ERASMUS jako nejčastější formy mezinárodní mobility.

Zkušenosti pracovníků, kteří vycestovali

Chtěli byste znát konkrétní názory pracovníků, kteří již do zahraničí vycestovali? Přečtěte si zpětné vazby na jejich výjezdy a podívejte se na fotografie, které s sebou přivezli.