Zaměstnanecká mobilita

Zaměstnanci Fakulty managementu mohou vyjet do zahraničí ve stejné míře jako její studenti. Fakulta managementu se snaží zahraniční vztahy neustále rozvíjet a své zaměstnance při získávání zkušeností ze zahraničí podporovat.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

Program ERASMUS+

 • možnost vyjet na zahraniční univerzity v členských zemích EU, zemích EHP, Turecku a Makedonii
 • široká partnerská síť
 • jasná pravidla výjezdu a ustálený formální proces dokumentace
 • zajištěné financování pobytu ze zdrojů programu
 • podrobné informace

Výzkumné a přednáškové pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv

 • možnost působit na zahraničních vysokých školách v různých evropských i mimoevropských zemích
 • nabídka není specifikována na konkrétní zahraniční vysoké školy
 • každý rok je aktualizovaná nabídka míst a zemí, kam je možné vyjet
 • lze absolvovat krátkodobé i dlouhodobé pobyty
 • možnost zvolit přednáškový nebo výzkumný druh pobytu
 • podrobné informace – Dům zahraniční spolupráce

Program CEEPUS

 • výjezdy na vysoké školy ve středoevropském a východoevropském regionu
 • lze vyjet buď na základě podání přihlášky do výběrového řízení pořádaného OZS nebo v režimu freemover
 • příspěvek na pobyt vyplácen ze zdrojů programu CEEPUS
 • podrobné informace – Oddělení zahraničních styků

Kdo a jak výjezdy podporuje a zajišťuje?

Mezinárodní mobilitu na úrovni VŠE zastřešuje Oddělení zahraničních styků. Na jeho webových stránkách najdete informace o všech formách mobility, nicméně hlavní úlohu plní především v oblasti výměnných pobytů v rámci programu ERASMUS, které se řídí jednotnými pravidly. Tuto formu výjezdů podporuje administrativně, informačně a zprostředkovává rovněž financování ze zdrojů programu ERASMUS. Na Fakultě managementu spadá oblast mobility pod proděkana pro vnější vztahy.

Kde získat informace?

Hlavním informačním zdrojem jsou stránky Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS). Všechny podstatné informace jsou uvedeny i na těchto webových stránkách včetně pravidel a postupu organizace výjezdu v rámci programu ERASMUS jako nejčastější formy mezinárodní mobility.

Zkušenosti pracovníků, kteří vycestovali

Chtěli byste znát konkrétní názory pracovníků, kteří již do zahraničí vycestovali? Přečtěte si zpětné vazby na jejich výjezdy a podívejte se na fotografie, které s sebou přivezli.

Jak fakultu v zahraničí propagovat?

Fakulta hledá možnosti, jak spolupracovat se zahraničními univerzitami a intenzivněji se zapojit do studentské i akademické mobility, proto žádá své vyjíždějící zaměstnance, aby ji v rámci možností co nejlépe propagovali. Můžete využít elektronických informačních materiálů, které jsou ke stažení dole na této stránce.