Fotogalerie a aktivity knihovny

Knihovna FM ve výuce

Knihovna FM vstupuje také do výuky předmětů, jakými jsou například Výzkumné metody v managementu, Ekonomika podniku, Auditing pro manažery a jiné.

Vernisáž výstavy 30 let spolu

Knihovna FM ve spolupráci se Spolkem přátel starého Jindřichova Hradce, Muzeem Jindřichohradecka, Státním okresním archivem Jindřichův Hradec a Ústavem pro studium totalitních režimů připravila jubilejní výstavu k 30. výročí existence Fakulty managementu. Autorský tým ve složení Věra Kubátová, Štěpánka Běhalová a Libor Svoboda sestavil průřez historií fakulty, zdokumentoval přípravy k založení samostatné fakulty a sestavil medailonky všech šesti děkanů.

Inovační týden

V rámci inovačního týdne, takzvaného innovationweeku, se uskutečnil 10. dubna 2024 ve fakultní knihovně pod vedením proděkana pro vědu a výzkum na FM doc. Ing. Tomáše Kincla, Ph.D. Bakalářkový a diplomkový hackathon, který v rámci inovačních týdnů probíhá pravidelně. Hackathon dává studentům prostor pro detailní konzultaci jejich kvalifikačních prací s odborníky na jednotlivá témata, jako jsou záměr, metodika, kvalitativní či kvantitativní výzkumné metody či samotné prezentace. Knihovna tak poskytuje tvůrčí a inspirativní zázemí pro psaní kvalifikačních prací.

Jak přežít ve světě informací III

Knihovna FM byla garantem v letním semestru 2024 již třetího pokračování cyklu, tentokrát zaměřeného na umělou inteligenci, psaní promptů a odhalování dezinformací. Účastníci se dále seznámili s využitím umělé inteligence ve vzdělávání, nástroji umělé inteligence pro podporu akademického psaní a pro práci s literaturou. Mezi posluchači vzdělávacího kurzu byla nejen profesní komunita, zaměstnanci městských knihoven a veřejné správy, ale i pedagogové a studenti fakulty.

Jak přežít ve světě informací I

Knihovna FM je garantem přednáškového cyklu Jak přežít ve světě informací, který probíhal v zimním semestru 2022. Setkání jsou pořádány ve spolupráci S Fakultou informatiky a statistiky VŠE, Transitions Prag, MU Fakultou sociálních médií, Zvolsi.info ad.

Den studentem Fakulty managementu, 14. 10. 2022

V pátek 14. 10. 2022 se uskutečnila akce pro středoškoláky Den studentem na FM. V knihovně FM se odehrával odpolední program, kde studenti zábavnou formou vyhledávali informace.

Po stopách osobností managementu v regionu

V roce 2022 se Knihovna FM zapojila také do přednáškového cyklu Univerzity 3. věku.

Vernisáž výstavy Žádný učený z nebe nespadl

Den studentem Fakulty managementu – program v knihovně

Součástí Dne studentem Fakulty managementu byla také návštěva knihovny. V té mohli studenti středních škol nejen poznat prostředí vysokoškolské knihovny, ale také zúčastnit se vědomostního kvízu v prostředí knihovny.

Absolventský obývák

Strom absolventů pomyslně vyrostl jako dárek k Vánocům v prostorách knihovny FM. Jeho větve a kořeny symbolizují spojení bývalých studentů se svojí alma mater. Těšíme se, že na jaře obroste „listím“, a že každý absolvent bude moci při své návštěvě školy pověsit svůj lísteček v podobě vlastní vizitky na tento strom – vizitkovník.

International Talks 2020

Zkušenosti ze studia v zahraničí prostřednictvím programu Erasmus a se životem v Austrálii a Mexiku představili studenti svým kolegům v knihovně FM v únoru 2020.

Noc literatury v Jindřichově Hradci

Na počátku října 2020 se uskutečnila první Noc literatury v Jindřichově Hradci. Kromě čtení v Královském sálu na jindřichohradeckém hradu a zámku či na střeše měšťanského domu, bylo jedno ze zastavení na akademické půdě Fakulty managementu a ve fakultní knihovně.

Výstava Naši úspěšní absolventi

Výstava Naši studenti ve světě

Přednáška Fake news

Spolupráce se středními školami

Knihovna Fakulty managementu spolupracujeme dlouhodobě i se středními školami, jmenovitě například s Gymnáziem Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci.