Co dokáže knihovna?

Knihovna nemusí nutně znamenat jen místo, kde se půjčují knihy nebo prostor pro samostudium či týmovou práci. Knihovna Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci se pravidelně zapojuje také do vzdělávacích aktivit nejen Univerzity třetího věku, ale také profesního vzdělávání. Knihovna FM se stala například garantem přednáškového cyklu Jak přežít ve světě informací aneb Management informací v současném prostředí.

Vzdělávací cyklus, jehož první část proběhla v zimním semestru akademického roku 2022/2023, si dal za cíl rozšířit obzory a usnadnit orientaci v dnešním přehlceném informačním a mediálním světě.

Kurz byl sestaven pro profesní komunitu městských a obecních knihoven i pro zaměstnance městských a obecních úřadů. Abychom vyšli vstříc co největšímu počtu zájemců, proběhl vzdělávací cyklus v hybridní formě. Bylo ho tedy možné navštěvovat jak prezenčně v prostorách Fakulty managementu, tak i on-line prostřednictvím platformy Microsoft Teams. Kurz byl uspořádán v rámci projektu Národního plánu obnovy.

Během přednášek se posluchači seznámili se vším, co dnešní informační a mediální svět přináší. Naučili se, jak poznat zavádějící informace, jak se nenechat obelstít, ovlivnit, zmanipulovat. Dezinformace, fake news, hoax, deepfake, sociální bubliny nebo informační management, to vše byly oblasti, které účastníci důkladně poznali. Během setkávání se návštěvníci přednášek dozvěděli, jakými nástroji je možné si informace na internetu ověřovat a vše si mohli především vyzkoušet v rámci praktických cvičení. Naučili se posuzovat důvěryhodnost zpráv a jejich původ. V dalších částech cyklu jsme se věnovali odhalování zkreslování statistik či zajištění bezpečnosti svých osobních a profesních účtů a dokumentů. Neméně důležitou kapitolou bylo aktuální téma manipulace v rámci politického marketingu, získání kritického přístupu ke zpracování informací, zpravodajství a argumentů během politických kampaní.

Protože je oblast „Přežití ve světě informací“ velmi rozsáhlá a neustále se mění, plánujeme na podzim akademického roku 2023/2024 další část tohoto vzdělávacího cyklu, v němž se zaměříme na aktuální trendy.

Zapojené organizace

Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
Zvolsi.info
Social Media Akademie
Ministerstvo obrany České republiky
Transitions Prague

Seznam jednotlivých přednášek a cvičení:

  • Letem světem mediálním vzděláváním – vysvětlení pojmů fake news, misinformation, fact-checking, deepfake
  • Praktická ověřovací dílna
  • Kritické myšlení a sociální sítě
  • Hoaxy před a po nástupu Facebooku
  • Etika v době sociálních médií
  • Bezpečnost osobních účtů a informací
  • Manipulace se statistikami a daty
  • Polarizace společnosti díky sociálním médiím a jejich názorovým bublinám
  • Ovládněte čtyři principy na sociálních sítích
  • Dezinformace ve volebním roce – ochutnávka politického marketingu

Co o kurzu řekli účastníci?