Nákupy publikací a zdrojů

Knihovna FM objednává, nakupuje, eviduje a zpřístupňuje informační fondy. Zajišťuje také nákup odborné literatury pro potřeby vyučujících a ostatních zaměstnanců školy, i když je hrazena z finančních zdrojů pracoviště, z projektů nebo grantů zaměstnanců.

Nákup tuzemské i zahraniční literatury se realizuje na základě objednávky – žádanky, která je dostupná také v tištěné formě přímo v knihovně FM.  Tento formulář stačí vyplnit, nechat jej potvrdit příkazcem operace a správcem rozpočtu a doručit do knihovny.

Orientační doba vyřízení objednávky z české produkce se pohybuje od 2 dnů až po 4 týdny, zahraniční literatura 4 až 8 týdnů.

Doporučení k nákupu literatury do knihovního fondu 

Pokud byste chtěli knihovně doporučit zajímavou publikaci z oboru, o níž se domníváte, že by v knihovním fondu neměla scházet, napište nám své doporučení k nákupu na emailovou adresu knihovna.fm@vse.cz. Děkujeme.