Fakulta managementu VŠE: DOPIŠ TO! Bakalářkový a diplomkový hackathon

Už jen kousek a máš to! Přijď se s námi poradit, zatnout zuby a dopsat svou práci. Už není mnoho času a za 5 hodin se dá zvládnout kus práce. Poradíme ti a prodiskutujeme to. Součástí bude i přednáška o tom, jak se poprat s obhajobou. Tipy, triky, pravidla. Můžeš zkusit přijít už s konceptem prezentace, projdeme to společně.

Jaké tracky na tebe čekají?
  • Kvantitativní výzkum pro praktickou část: máš ve své práci kvantitativní metody výzkumu? Poradíme ti, jak dál. Volba vzorku, sběr dat, jejich analýza
  • Kvalitativní výzkum pro praktickou část: totéž co u kvantitativního výzkumu, jen s tím, že tentokrát to bude pro výzkum kvalitativní. Pokud potřebuješ tedy nakopnout a inspirovat, jak svůj výzkum vést, případně jak jej dál zpracovávat, je tento track pro tebe ideální.
  • Otázky spojené se zpracováním závěrečné části práce: teoretickou i praktickou máš hotovou, teď z toho potřebuješ vytěžit diamanty pro závěrečnou diskusi výsledků, doporučení a pro celkový závěr práce. Teď už jsi v opravdovém finiši a my ti s ním poradíme.
  • Obhajoba na nečisto: vytvoř a přines si prezentaci, zkus si samotnou obhajobu i s časovým limitem. Komise ti dá cennou zpětnou vazbu k vystoupení, dá ti tipy, co do prezentace zahrnout a co ne, jak lépe prezentovat to, co je potřeba

Registrace


Kdy, kde a pro koho?

  • Středa 10. dubna 2024, 17:00 – 22:00
  • Knihovna Fakulty managementu
  • Studenti Fakulty managementu

S kým?

Fakulta managementu VŠE: DOPIŠ TO! Bakalářkový a diplomkový hackathon