HARTMANN – RICO: exkurze

Během exkurze do společnosti HARTMANN – RICO nás bude čekat bohatý program, přednáškový blok se 3 přednáškami a samozřejmě také komentovaná prohlídka výrobního závodu.

  • 7:20 – odjezd autobusu od Fakulty managementu
  • 9:30 – 10:15 Příjezd, coffee break
  • 10:15 – 11:30 Přednáškový blok (témata přednášek jsou uvedena pod harmonogramem dne)
  • 11:30 – 12:30 Oběd formou rautu
  • 12:30 – 13:00 Přesun do výrobního závodu HARTMANN
  • 13:00 – 15:00 návštěva výrobního závodu, komentovaná prohlídka pro 3 skupiny
  • 17:00 – Příjezd do Jindřichova Hradce

Registrace


Společnost HARTMANN-RICO a její zaměření na zvyšování kvality a dostupnosti zdravotní péče

Obsahem prezentace bude představení společnosti, jejího portfolia a účastníci se blíže dozví o kontextu managementu společnosti v rámci jejího globálního a lokálního působení. Posláním společnosti HARTMANN-RICO V HARTMANN je přehodnocovat péči o zdraví neustálým hledáním cest jak zlepšit léčbu, její výsledky a zkušenosti s poskytováním zdravotní péče a to jak v odborném sektoru, tak v domácím prostředí. V plnění našeho poslání nás provází tři klíčové hodnoty: Srdce. Partnerství. Profesionalita. Naší hnací silou je touha zlepšovat péči o zdraví, která je opřena o více než 200 let zkušeností a funguje v bezmála 100 zemích světa. V návaznosti na tuto prezentaci budete mít možnost prohlédnout si prostory výrobního závodu HARTMANN, kde uvidíte, co znamená naše motto „Jít o krok dál pro zdraví“ v praxi.


Jak digitální produkty dokáží přispívat ke kvalitě zdravotní péče

Infekcemi spojenými se zdravotní péčí je ročně nakaženo 4,1 miliónů pacientů v celé Evropské unii a způsobí úmrtí 37 000 pacientů ročně, což je 1,5x více, než ztráty na životech způsobenými dopravními nehodami v EU. Jen v České republice je odhadovaná míra nozokomiálních infekcí mezi 6-7% ze všech hospitalizaci a celý systém stojí cca 8-10 miliard korun ročně navíc. Systém EPIDIS poskytuje automatizované zpracování dat z nemocničních informačních systému pomocí AI a umožňuje vyhledání nozokomiálních infekcí rychle, přehledně a hlavně 3x efektivněji, než tomu bylo doposud při manuálním zpracování dat.


Náborový proces očima zaměstnavatele

Recruitérka pro pracovní pozice centrály HARTMANNu CZ a SK vám umožní nahlédnout pod pokličku průběhu náborového procesu a toho, nač se při výběru nových posil do týmu zaměřujeme.
Dozvíte se, zda se na výběrové řízení připravovat, jak je dobré odladit životopis, zda je stále potřeba motivační dopis a zda v rámci výběrového procesu využívat AI. Seznámíte se s některými nástroji personální diagnostiky, získáte podněty na vylepšení CV a profilu na sociálních sítích.


Kdy, kde a pro koho?

  • Pondělí 8. dubna 2024, 9:30 – 15:00, odjezd autobusu v 7:20, návrat v 17:00
  • Studenti a zaměstnanci Fakulty managementu, absolventi

S kým?

Tomáš Groh

Předseda představentsva, CEO

Jan Pešava

Head of Digital

Nikola Opletalová

Senior HR Recruiter

HARTMANN – RICO: exkurze