Otevřená OKNA: Způsoby financování nestátních neziskových organizací

Kdo jsou to Otevřená OKNA a jaké jsou způsoby jejich financování? Organizace je regionální a v současné době působí v Jindřichově Hradci a Dačicích. Ředitelka organizace, paní Drahomíra Blažková, představí teorii, ekonomiku a způsoby financování neziskových organizací, tematicky bude přednáška zaměřena spíše na praktické příklady uplatňované v samotné organizaci Otevřená OKNA, z. ú.. Pozornost bude věnována formám financování jednotlivých služeb, které organizace poskytuje. Těmi jsou, mimo jiné, chráněné bydlení, chráněné dílny, sociálně terapeutické dílny. Představeny budou rovněž dobrovolnické programy, blíže budou popsány způsoby získávání prostředků na financování těchto aktivit. Posluchači budou obeznámeni s tématem náhradního plnění. Samozřejmostí bude diskuse k jednotlivým tématům průběžně i v samotném závěru. Připraveny budou drobné odměny za správně zodpovězené otázky, které mohou být během debaty pokládány.

Registrace

On-line přenos (MS Teams)


Kdy, kde a pro koho?

  • Čtvrtek 11. dubna 2024, 14:30 – 15:30
  • Učebna č. 108
  • Studenti, zaměstnanci, absolventi, veřejnost, střední školy

S kým?

Otevřená OKNA, z. ú.

Otevřená OKNA, z. ú.

Drahomíra Blažková

Drahomíra Blažková

Otevřená OKNA: Způsoby financování nestátních neziskových organizací