Safety MonDay

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Situací, kdy je potřeba jednat rychle a především bezpečně, může nastat velká řada. Jak se během nich chovat? Jak je fakulta připravena na mimořádné události? Kudy v případě takové události postupovat a kudy případně ven? První den inovačního týdne se ponese v duchu bezpečnosti přímo na Fakultě managementu. Co všechno během Safety MonDay můžeme čekat?


Poskytnutí první pomoci ve specifických situacích

Od 8:30 do 10:00 si pod vedením Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje vyzkoušíme první pomoc při tepenném a žilním krvácením, první pommoc při masivním krvácení, postupy, jak rozpoznat příznaky vnitřního krvácení, pomoc při zástavě srdce a první pomoc při epileptickém záchvatu.

Registrace


Setkání s děkanem

Nejen o bezpečnosti na Fakultě managementu a o krocích, které realizuje Vysoká škola ekonomická v Praze, ale i o dění na fakultě si od 10:00 do 11:00 se všemi popovídá neformálně u kávy a bezinkové limonády děkan Fakulty managementu, Mojmír Sabolovič.

Registrace


Ochrana měkkých cílů

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje připravilo dva semináře zaměřené na problematiku ochrany měkkých cílů. První, který je určen pouze pro zaměstnance fakulty, proběhne od 10:00 do 11:00. Druhý, který bude naopak určen pouze studentům fakulty, proběhne od 11:00 do 12:00. Všichni účastníci se budou moci seznámit se všemi možnými pravidly a postupy, jak se chovat v mimořádných situacích a co všechno obnáší postup USB (uteč, skryj se, bojuj).

Registrace – zaměstnanci   Registrace – studenti


Nácvik modelové situace USB a ukázka únikových východů

Po teoretické části přichází na řadu zkouška, naštěstí pouze cvičná. Od 12:30 do 14:00 si prakticky vyzkoušíme, jak se v mimořádné situaci chovat, ukážeme si společně únikové východy, které si i projdeme a prakticky si projdeme také postup USB. Pozor – je nanejvýš žádoucí, aby všichni, kdo se budou chtít zúčastnit nácviku, prošli také předchozím seminářem Ochrany měkkých cílů.

Registrace


Kdy, kde a pro koho?

  • Pondělí 8. dubna 2024, celý den
  • Dvorana, učebny č. 109 a 110 (konkrétní rozmístění akcí bude přímo během Safety MonDay)
  • Studenti a zaměstnanci Fakulty managementu

S kým?

Safety MonDay