Studio Marta: Všichni hrajeme divadlo

Adaptace jednoho ze zásadních děl sociologického myšlení. Jak chceme, aby nás vnímalo okolí? Jakým způsobem se snažíme zapůsobit, udělat dojem? Jaký je rozdíl mezi tím, jací ve skutečnosti jsme, a tím, jak se prezentujeme ve společnosti? Erving Goffman ve své knize na základě Shakespearovy metafory “všichni hrajeme divadlo” sleduje, jak se do života a každodenního jednání jedince propisuje charakter jeho okolí a pravidla společnosti, která ho obklopuje. Pojeďte s námi na představení Všichni hrajeme divadlo do Brna!

Návštěvníci si hradí pouze snížené vstupné 80 Kč a částečný příspěvek na dopravu ve výši 120 Kč.

  • 16:15 Odjezd autobusu
  • 18:30 Dramatický úvod
  • 19:00 – 21:00 Představení Všichni hrajeme divadlo
  • 21:15 – 22:00 Diskuze
  • 23:45 Příjezd do Jindřichova Hradce

Registrace


Kdy, kde a pro koho?

  • Úterý 9. dubna 2024, 19:00 – 21:00, odjezd v 16:15
  • Bayerova 5, Brno
  • Studenti a zaměstnanci Fakulty managementu, absolventi a veřejnost pouze v případě doplnění kapacity

S kým?

Studio Marta: Všichni hrajeme divadlo