Nabídka pro střední školy

Střední školy patří mezi důležité partnerské organizace, s nimiž fakulta dlouhodobě navazuje intenzivní spolupráci. Cílem spolupráce není pouze budování jména fakulty s cílem oslovit potenciální zájemce o studium, ale celková kultivace středoškolského prostředí, podpora pedagogického procesu a především podpora aktivit studentů středních škol.

Fakulta managementu tak nabízí své dlouhodobé znalosti a know-how k tomu, aby podpořila specifické oblasti vzdělávání na středních školách, podpořila aktivní studenty a aby všeobecně zvyšovala potenciál a kvality studentů středních škol.


Jaké aktivity nabízíme?

  • Workshop Finanční gramotnost – ve spolupráci s partnerskými organizacemi se snažíme o co nejvčasnější osvětu týkající se přístupu k financím. Budování komplexní finanční gramotnosti už v mladém věku si klade za cíl pochopení celkového přístupu k finančním nástrojům, které dnešní doba nabízí.
  • Junior manažerská akademie – akademie je určena aktivním, cílevědomým středoškolákům, kteří hledají výzvy spojené s řešením odborných problémů. Vybraná partnerská organizace fakulty zadává studentům reálný problém, který poté studenti ve spolupráci se svými mentory řeší a převádějí do podoby projektu. Ten v závěru prezentují přímo zástupcům zadavatelské partnerské organizace.
  • Středoškolská odborná činnost (SOČ) – celorepubliková prestižní soutěž s dlouhodobou tradicí má podporu i na Fakultě managementu. Studenti s výjimečnými projekty mají šanci být přijati na fakultu bez přijímací zkoušky.
  • Výjezdy na střední školy – studenti a zástupci fakulty pravidelně navštěvují střední školy, kam přijíždějí nejen s prezentací a informacemi o fakultě, ale především s vybranými odbornými přednáškami, které jsou koncipovány tak, aby zaujaly středoškolské studenty.
  • Den studentem Fakulty managementu – dlouhodobě velmi oblíbená akce, během níž si středoškoláci mohou vyzkoušet, jaké je to být studentem vysoké školy. V průběhu celého dne se setkávají s vysokoškoláky, účastní se výuky a procházejí campusem fakulty.
  • Den otevřených dveří – tradiční akce určená už přímo zájemcům o studium se na fakultě odehrává vždy v trochu odlišné podobě, než jak tomu bývá na ostatních vysokých školách. Je koncipována formou snídaně, během níž probíhá prezentace o fakultě vedená nejen zástupci fakulty, ale také samotnými studenty.