Individuální mobilita – Freemover

Hledáš mezi partnerskými školami Vysoké školy ekonomické v Praze vysněnou zahraniční vysokou školu nebo destinaci a nemůžeš ji najít? Můžeš využít program freemover, individuální mobilitu studentů, během níž si studenti sami vybírají zahraniční vysokou školu, na které by chtěli studovat. Do procesu hledání vysoké školy a vyjednávání o přijetí nevstupuje Oddělení zahraničních styků ani žádný z proděkanů, veškeré vyjednávání bude jen na tobě – školu si vybereš, zajistíš si akceptaci a po dohodě s domovskou univerzitou pobyt realizuješ.

Tato forma výjezdu je určena pouze pro studenty kombinované formy studia.


Výhody této formy výjezdu

  • absence výběrového řízení
  • absence pevných termínů
  • uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
  • možnost oslovit prestižní univerzity mimo partnerskou síť VŠE

Nevýhody této formy výjezdu

  • nutnost samostatné komunikace s přijímací vysokou školou
  • riziko administrativních komplikací ze strany přijímací školy
  • nutnost platby školného (pokud jej přijímací škola vyžaduje)

Podrobné informace o programu freemover nalezneš na stránkách Oddělení zahraničních styků Vysoké školy ekonomické v Praze.


Financování výjezdu - freemover

Fakulta managementu své studenty podporuje z prostředků stipendijního fondu, kdy omezuje počet podpořených studentů na nejvýše 4 za akademický rok. Zároveň si však vyhrazuje právo v odůvodněných případech navýšit počet podpořených studentů v daném akademickém roce.

Aby ti mohla být ze strany Fakulty managementu přiznána finanční podpora, musíš splnit tyto podmínky:

  • studium proběhne na škole, která není partnerem VŠE
  • na vybrané vysoké škole si zapíšeš předměty v rozsahu alespoň 20 ECTS

Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office