Výměnný studijní pobyt

Výměnný studijní pobyt je tradiční program výměnné mobility studentů, během nějž stále studuješ Vysokou školu ekonomickou v Praze, nedochází tedy k přerušení tvého řádného studia. V rámci výměnného pobytu vyjíždíš na vybranou školu, která je zapojena do partnerské sítě VŠE. Odstudované předměty, resp. kredity, které během studia v zahraničí získáš, ti budou po příjezdu uznány podle platných podmínek do studijního plánu.

Tato forma výjezdu je určena pouze pro studenty prezenční formy studia.


Výhody této formy výjezdu

  • kvalitní a velmi široká síť partnerských univerzit
  • jasná pravidla; organizační a administrativní podpora ze strany OZS
  • dlouhodobé zkušenosti s programem u nás i v zahraničí
  • uznání získaných kreditů do studijního plánu studenta
  • jasně stanovená finanční podpora
  • osvobození od platby školného na přijímací univerzitě

Nevýhody této formy výjezdu

  • nutnost účastnit se výběrového řízení a splnit dané podmínky
  • konkurence ze strany všech studentů VŠE
  • potřeba plánovat výjezd se značným předstihem

Podrobné informace je možné nalézt na stránkách OZS v sekci Výměnné pobyty pro studenty VŠE.


Financování výjezdu


Co o svém výjezdu říkají studenti?

Nejvíce se o zahraničních pobytech dozvíš z reálných zkušeností studentů, kteří už zahraniční studijní nebo pracovní pobyt zažili. Všechna jejich hodnocení a postřehy tě čekají v sekci Zprávy z výjezdu.


Kde získat další informace?

Tým FM International Mobility Office