Fakulta koordinuje lokální pomoc uprchlíkům

Komunitní centrum pro uprchlíky z Ukrajiny, jazykové kurzy základů českého jazyka, tlumočnické a překladatelské služby či pomoc s hlídáním dětí při vyřizování nezbytných formalit potřebných pro pobyt na území České republiky. To jsou jen některé z aktivit, kterými se Fakulta managementu Vysoké školy ekonomické v Praze zapojila do lokální pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, kteří přicházejí do regionu Jindřichova Hradce.

Společně s Městem Jindřichův Hradec a dalšími zapojenými organizacemi, mezi něž patří YMCA Jindřichův Hradec, Charita Jindřichův Hradec, skautské středisko Zlatá růže Jindřichův Hradec či organizace Pionýrů, se Fakulta managementu zapojila do pomoci ihned po vypuknutí ozbrojeného konfliktu. Vybudováním lokálního centra, kde se soustřeďují všechny formy i nabídky pomoci, tak fakulta začala ihned aktivně nejen poskytovat pomoc uprchlíkům, ale začala rovnou vytvářet centrální bod, který propojuje všechny organizace a kde se shromažďují všechny potřebné informace.

Již v prvních dnech konfliktu podpořila fakulta materiální sbírku určenou pro okamžitou pomoc na ukrajinských hranicích, která byla organizována skautským střediskem Zlatá růže. V této době, tedy necelý týden od vypuknutí konfliktu, již Fakulta managementu pracovala na konceptu Komunitního centra pro uprchlíky. Zároveň byly pro účely komunitního centra vyčleněny vybrané prostory v budově fakulty, které v současné době slouží nejen k jazykovým kurzům pro uprchlíky, ale také pro koordinační tým.

Na fakultě studuje v prezenční formě 12 % studentů pocházejících z oblastí zasažených konfliktem. Bezprostředně po jeho vypuknutí se fakulta spojila se všemi studenty, kterých se tato situace bezprostředně dotýká a nabídla jim okamžitou pomoc. Finanční pomoc byla realizována formou mimořádného stipendia, pomoc v otázce ubytování pak byla vyřešena ve velmi vstřícné spolupráci s Městem Jindřichův Hradec, které je v současné době provozovatelem Švecovy koleje. Studentům byla rovněž poskytnuta pomoc psychologická. Kromě školeného psychologa, který byl studentům k dispozici od začátku, fakulta uspořádala veřejnou debatu, na které všem formou volné diskuse prezentovala všechny formy pomoci, o které mohou studenti žádat. Studenti projevili velký zájem o to, aby se mohli angažovat v pomoci uprchlíkům.

Komunitní centrum začali využívat první návštěvníci již od 8. března 2022, tedy 12 dnů po začátku války na Ukrajině. Do chodu centra se aktivně zapojili právě studenti fakulty, kteří pocházejí ze všech oblastí postižených válečným konfliktem. V chodu komunitního centra se rovněž významným způsobem angažují členky fakultního studentského spolku Alfa Fí.

Centrum je v provozu každý pracovní den od 8:00 do 18:00. V této době jsou zde vždy nejen zástupci zapojených organizací, ale také zahraniční studenti, kteří jsou k dispozici i jako tlumočníci a pomáhají uprchlíkům při návštěvách úřadů. Všem návštěvníkům je vždy věnován osobní přístup při řešení jejich dotazů a problémů, pro děti je zdarma připravena teplá polévka a moučník z fakultního bufetu. V odpoledních hodinách, obvykle mezi 16:00 a 18:00, probíhá v centru výuka základů českého jazyka. Během prvních dnů kurzy češtiny navštěvovala necelá desítka zájemců, s přibývajícím počtem uprchlíků a zvyšováním povědomí o existenci centra a nabízených službách se poptávka po kurzech značně zvýšila. Kurzy nyní přímo v centru pravidelně navštěvuje více než 50 osob denně. Fakulta se po domluvě se svými studenty rozhodla rozšířit okruh působnosti, a tak studenti fakulty, kteří se adaptovali do role jazykových lektorů, začínají jazykové kurzy vyučovat i v okolí Jindřichova Hradce. V současné době dojíždějí do Stráže nad Nežárkou a připravují se pokrýt i poptávku v Kamenici nad Lipou.

Jedním ze základních materiálů, který fakulta nejen pro uprchlíky, ale také pro jejich ubytovatelům připravila, je takzvaná Informační karta. Několikastránková informační brožura, která obsahuje všechny základní informace, je k dispozici jak v ukrajinštině, tak v češtině. Fakulta informační kartu pravidelně aktualizuje o potřebné informace týkající se registrace uprchlíků, zdravotnictví, jejich vstupu na trh práce či do systému vzdělávání v České republice. Důležitou částí jsou také možnosti pomoci v materiální oblasti pocházející ze sbírek charitativních organizací, například nabídka oblečení či základních hygienických potřeb a potravin.

Fakulta pro všechny tyto aktivity zřídila na svých webových stránkách portál Ukrajina | Україна, v němž pravidelně soustřeďuje nejen informace o všech službách, které nabízí uprchlíkům či ubytovatelům, ale zároveň informuje veřejnost o všech důležitých formách pomoci, které jsou v regionu jindřichohradecka potřeba.

Další formou pomoci, kterou fakulta poskytla, je dočasné útočiště pro 15 studentů z ukrajinských univerzit a jejich rodinné příslušníky. Švecova kolej, kde bude část těchto studentů ubytována, je však již na hranici svých kapacit, proto se fakulta rozhodla operativně přebudovat pracovny hostujících profesorů na dočasné ubytovny pro studenty z ukrajinských univerzit. Základní vybavení bylo pořízeno ze zdrojů fakulty, pro další dovybavení lůžkovinami byla vyhlášena krátkodobá čtyřdenní materiální sbírka. Ta se setkala s velmi pozitivním ohlasem, již během prvního dne tak bylo vybráno dostatečné množství lůžkovin pro pokrytí potřeb ubytovny na Fakultě managementu. Sbírkou fakulta pomáhá dovybavit rovněž nově vznikající ubytovnu provozovanou Nemocnicí Jindřichův Hradec, zbývající prostředky nabídne místním ubytovatelům či Městu Jindřichův Hradec. V akademické sféře dále fakulta nabídla talentovaným studentům doktorského studia a postgraduálním vědeckým a akademickým pracovníkům možnost zapojit se do vědeckovýzkumné činnosti fakulty.

V současné době je v přípravě rozšíření portfolia vzdělávacích kurzů pro běžence, kteří se chtějí co nejrychleji adaptovat, seberealizovat a zapojit do chodu společnosti. Zároveň se celé komunitní centrum připravuje na další zlepšování poskytovaných služeb tak, aby bylo schopno zajistit dlouhodobě udržitelnou pomoc.


Komunitní centrum v médiích

ČT24, Studio ČT24 (reportáž a přímý vstup v čase 1:45:55)

Český rozhlas

Jindřichohradecký Deník

Jižní Čechy Teď