Informační karta pro uprchlíky z Ukrajiny

Informační karta slouží v prvé řadě uprchlíkům z Ukrajiny, kteří se dostali do Jindřichova Hradce. Zahrnuje veškeré základní informace, které jsou potřeba k co nejsnazší adaptaci nejen do místního prostředí, ale i do systému veřejné správy České republiky. Přímo pro uprchlíky je určen zkrácený, do ukrajinštiny přeložený text. Následující text je převážně informativního charakteru a je určen občanům, institucím a organizacím, u nichž nalezli uprchlíci dočasné útočiště, nebo kteří uprchlíkům aktivně pomáhají.

Důležité: pokud jste ubytovali uprchlíky, zašlete prosím kontakt na sebe a jména a věk uprchlíků na adresu pomocukrajine@jh.cz. Z dostupných informací vytváříme seznam zapojených osob, kterým následně rozesíláme důležité informace.

Aktualizováno 28. 3. 2022


KACPU pomáhá občanům Ukrajiny s:

 • registrací cizinců k pobytu (cizinecká policie)
 • zajištěním speciálního víza pro uprchlíky
 • zajištěním zdravotního pojištění (bezplatné veřejné pojištění)
 • ubytováním (pokud ještě není zajištěno)
 • psychologickou pomocí

Centrum je otevřené nonstop. Je zřízeno na letišti Planá – České Budějovice. Bližší informace o centru a o centralizované pomoci Jihočeského kraje jsou k dispozici na stránkách kraje, a to v několika jazycích, včetně ukrajinštiny.

Jak se do KACPU dostat?

VLAKOVÉ SPOJENÍ JINDŘICHŮV HRADEC – ČESKÉ BUDĚJOVICE

Přímé vlakové spoje z Jindřichova Hradce (pondělí-pátek):

 • Odjezd 5:55 příjezd do Českých Budějovic 6:59
 • Odjezd 6:59 příjezd do Českých Budějovic 7:56
 • Odjezd 7:55 příjezd do Českých Budějovic 8:59
 • Odjezd 8:59 příjezd do Českých Budějovic 9:56
 • Odjezd 10:59 příjezd do Českých Budějovic 11:56
 • Odjezd 12:59 příjezd do Českých Budějovic 13:56
 • Odjezd 13:44 příjezd do Českých Budějovic 14:59
 • Odjezd 14:59 příjezd do Českých Budějovic 15:56
 • Odjezd 15:44 příjezd do Českých Budějovic 16:59

Vlaky z Českých Budějovic zpět do Jindřichova Hradce (pondělí-pátek):

 • Odjezd 10:02 příjezd do Jindřichova Hradce 10:58
 • Odjezd 12:02 příjezd do Jindřichova Hradce 12:58
 • Odjezd 13:01 příjezd do Jindřichova Hradce 14:02
 • Odjezd 14:02 příjezd do Jindřichova Hradce 14:02
 • Odjezd 15:01 příjezd do Jindřichova Hradce 16:02
 • Odjezd 15:01 příjezd do Jindřichova Hradce 16:02
 • Odjezd 17:01 příjezd do Jindřichova Hradce 18:02
 • Odjezd 18:02 příjezd do Jindřichova Hradce 18:58

Infolinka Ministerstva Vnitra pro občany Ukrajiny

Zdravotnické informace v ukrajinštině:

 • 1221 (+420 226 201 221) volba číslo 8.
 • doprava vlakem s ukrajinským pasem
 • volaní na Ukrajinu (i z českého čísla)
 • doručení poštovní zásilky na Ukrajinu (max. 30 kg, 5 ks)
 • vyslání ukrajinského rádia Українське Rадіо

Všeobecná zdravotní pojišťovna

 • Adresa: Balbínovo náměstí 15, Jindřichův Hradec (mapa)

Bezodkladnou lékařskou péči poskytuje Nemocnice Jindřichův Hradec

 • Adresa: U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec (mapa)

Bezplatnou lékařskou péči občanům Ukrajiny, kteří v ČR nemají svého praktického lékaře nebo nejsou pojištění a potřebují lékařské ošetření poskytují v Jindřichově Hradci tito lékaři:

Praktičtí lékaři

MUDr. David Kinšt, MUDr. Lubor Kinšt

MUDr. Lenka Liškařová

Lékaři pro děti a dorost

MUDr. Daniel Dražan

MUDr. Daniela Verdánová

 • U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 384 324 934

MUDr. Miroslav Verdán

 • Schweigerova 327/II, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 384 361 871

MUDr. Ludmila Plocková

 • Sídl. Vajgar 724, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 384 322 959

MUDr. Petra Lorencová

 • U Nemocnice 380/III, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 607 875 740

MUDr. Jana Sedláčková

 • U Nemocnice 380, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 725 373 032

MUDr. Alena Urbanová

 • Komenského 243, Nová Včelnice (mapa)
 • Telefon: +420 384 394 324

MUDr. Miroslava Žižková

 • Sídl. Vajgar 724, Jindřichův Hradec (mapa)
 • Telefon: +420 384 326 594

MUDr. Jitka Válková

 • Třeboňská 215, Chlum u Třeboně (mapa)
 • Telefon: +420 384 797 406

MUDr. Jiřina Parmová

 • Brněnská 214, Slavonice (mapa)
 • Telefon: +420 384 493 213

MUDr. Ludmila Leitgebová

 • Antonínská 61, Dačice (mapa)
 • Telefon: +420 384 423 053

Seznam všech lékařů poskytujících bezplatnou zdravotní péči lze nalézt na portále Lékaři pro Ukrajinu.

Město Jindřichův Hradec nabízí prostřednictvím svých sociálních pracovníků:         

 • poradenství týkající se zajištění nejdůležitější oblastí po příchodu do ČR, případně doprovod na jednotlivé instituce (cizinecká policie, Úřad práce a Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • poradenství pro další začlenění do běžného života
 • zajištění materiálové a potravinové pomoci
 • zajištění psychologické pomoci v rámci naší sociální služby v Rodinné poradně
 • pomoc se zprostředkováním pobytové sociální služby pro občany se zdravotním postižením, kteří budou vyžadovat nepřetržitou péči
 • pomoc pro nezletilé děti z Ukrajiny bez doprovodu a jejich zabezpečení
 • Více informací poskytne vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňka Šindelářová, +420 384 351 300, sindelarova@jh.cz
 • Adresa: Klášterská 135, Jindřichův Hradec (mapa)

Fakulta managementu VŠE

 • vzdělávací komunitní centrum
 • tlumočník pro prvotní komunikaci
 • výuka jazyků
 • poskytnutí oblečení
 • wi-fi zdarma
 • základní informace o Jindřichově Hradci a orientace ve městě
 • možnost zorganizovat setkání s vojenským/policejním psychologem
 • Více informací poskytne Veronika Vašíčková veronika.vasickova@vse.cz
 • Adresa: Jarošovská 1117/II, Jindřichův Hradec (mapa)

Charita Jindřichův Hradec

 • odborné sociální poradenství (pomoc se zajištěním víz, ubytováním, zaměstnání atd.)
 • potravinová a jiná materiální pomoc
 • krizová intervence
 • sociální práce s dětmi a mládeží
 • telefonní kontakt: +420 605 849 877
 • https://jindrichuvhradec.charita.cz/jak-pomahame/pomoc-ukrajincum/
 • Adresa: Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec (mapa)

YMCA Jindřichův Hradec

Cizinecká policie

 • Přijímá registrační žádosti v jindřichově hradci v pondělí a ve středu
 • Zbylé dny žádosti pouze zpracovává
 • Obracejte se žádosti pouze v tyto dny
 • Důležité! Cizinecká policie nesídlí v budově Policie ČR, ale v budově Městského úřadu Janderova 147, Jindřichův Hradec

 

CO DĚLAT, POKUD JSTE PRÁVĚ PŘIJELI S DĚTMI DO ČESKÉ REPUBLIKY?

Aklimatizujte se na nové prostředí – nyní je ze všeho nejdůležitější zajistit zázemí rodiny pro každodenní život a dopřát všem dostatek odpočinku. Postupně se zkuste adaptovat na život v nové zemi:

 • zkuste dětem zajistit vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků – zapojení do adaptačních skupin organizovaných různými organizacemi, kreativní činnost, sport, pobyt v přírodě apod.;
 • zvažte možnost zapojení do distanční výuky poskytované ukrajinskými vzdělávacími organizacemi;
 • zkuste si osvojovat s dětmi základy českého jazyka přiměřené jejich věku.

Začněte řešit nástup do české školy – nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost. Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit, pokud ale vyhodnotíte, že je to pro dítě vhodné, máte na to samozřejmě právo.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 • Městský úřad Jindřichův Hradec
 • Tel.: +420 384 351 381

Registrace do školy

Dítě je možné do školy či školky registrovat prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://forms.office.com/r/yWzDMAbVcY. Více informací na adrese https://edu.cz/ukrajina.

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný. Ve školním roce 2021/22 je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, vašich dětí se bude povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/23 týkat, pokud jsou narozeny od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Není nezbytně nutné řešit předškolní vzdělávání ihned, pokud se rozhodnete dítě do mateřské školy zapsat, je to vaše právo, a můžete tak učinit kdykoliv. Platí však, že určitá mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a můžete být tedy odmítnuti.

2. mateřská škola Jindřichův Hradec III, Jáchymova 209

 • Adresa: Jáchymova ul. 209/III, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Tel.: +420 384 323 478
 • Email: msjachymova@seznam.cz

S žádostí o přijetí vám pomůže mateřská škola, která má k dispozici také žádost v ukrajinském jazyce. Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument). V mateřské škole se hradí úplata za vzdělávání a školní stravování. Úplata za vzdělávání se netýká povinného předškolního vzdělávání. Pokud máte problém s úhradou úplaty, škola vám případně poradí, jak situaci řešit.

Základní vzdělávání

Základní vzdělávání je určeno pro děti od 6 let a povinná školní docházka trvá 9 školních roků. Ve školním roce 2021/22 se povinná školní docházka vztahuje na děti narozené v období od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2015. Od září 2022 se povinná školní docházka bude vztahovat na děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2016. Starší žáci budou zařazeni do ročníku zpravidla podle věku a bude využit individuální přístup pro postupnou integraci do vzdělávání. Není nezbytně nutné řešit základní vzdělávání ihned (do 3 měsíců od příjezdu není nutné to řešit). Pokud se rozhodnete dítě do základní školy zapsat, je to vaše právo, a můžete tak učinit kdykoliv. Platí však, že určitá základní škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního roku) podmínky, např. kapacitní, a můžete být tedy odmítnuti.

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692 (5. ZŠ)

 • Adresa: sídliště Vajgar 692, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Tel.: +420 384 324 431, +420 384 324 412
 • Email: pstefl@5zsjh.cz

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (4. ZŠ)

 • Adresa: sídliště Vajgar 592, 377 01 Jindřichův Hradec
 • Tel.: +420 602 225 591, +420 384 323 331
 • Email: reditel@4zsjh.cz

S žádostí o přijetí vám pomůže základní škola, která má k dispozici také žádost v ukrajinském jazyce. Musíte předložit svůj doklad totožnosti a doklad o totožnosti dítěte (je možné použít vízum nebo jiný dokument). Vzdělávání v základní škole je bezplatné, učebnice škola Vašemu dítěti zapůjčí. Ve školní jídelně jsou zajištěny obědy, které hradí zákonný zástupce. Mladší děti (cca do 10 let) mohou po skončení vyučování navštěvovat školní družinu, která se platí. Pokud máte problém s úhradou úplaty za obědy nebo družinu, škola vám případně poradí, jak situaci řešit. Škola vám také poskytne informace o tom, jak bude probíhat adaptace vašeho dítěte do školy – zejména možnost bezplatné jazykové přípravy v českém jazyce a další podpora.

Střední vzdělávání

Ke střednímu vzdělávání mohu být přijímáni uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo získali stupeň základního vzdělání. Situace občanů Ukrajiny, kteří nemají doklady o vzdělávání, se aktuálně řeší. Uchazeči ze zahraničí prokazují oprávněnost pobytu, což umožňuje „vízum za účelem strpění“, které je v současné době udělováno. Přestup ze zahraniční střední školy do školy české není možný, možné není ani zařazení žáka do prvního ročníku. Žák může být přijat do vyššího než prvního ročníku střední školy po posouzení dokladů z předchozího vzdělávání. Ředitel střední školy rozhodne, do kterého ročníku bude žák zařazen. Možnost přijetí žáka do prvního ročníku střední školy v průběhu školního roku se aktuálně řeší.
Podání žádosti o přijetí do 1. ročníku pro příští školní rok 2022/23 proběhlo do 1. 3. 2022, možné podání dodatečné přihlášky se aktuálně řeší. Při přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se pak promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka, pokud předchozí vzdělání proběhlo v zahraničí. V takovém případě je zkouška nahrazena pohovorem. Ostatní části přijímací zkoušky uchazeč koná.

Humanitární dávka je určená občanům Ukrajiny, kteří přišli do České republiky z důvodu válečného konfliktu.

 • Cizinci s dočasnou ochranou mohou čerpat finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně, který má pomoci s úhradou základních životních potřeb.
 • První dávka bude poskytnuta všem, kteří získali speciální vízum za účelem strpění.
 • Nejrychlejší výplatu umožní účet vedený v české bance.
 • Distribuci dávek zajišťuje Úřad práce ČR. Veškeré podrobnosti jsou v češtině i ukrajinštině zde: https://bit.ly/pomoc-ua

Vyřízení dávky je možné on-line https://davkyuk.mpsv.cz/

Souhrnné a pravidelně aktualizované informace k možnostem pomoci občanům Ukrajiny naleznete na webu Úřadu práce ČR

Pomoc pro občany Ukrajiny a jejich zaměstnavatele

Zaměstnanost

Pokud Vám Ministerstvo vnitra udělilo pobytové vízum za účelem strpění/dočasné ochrany, můžete požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice:

Úřad práce ČR Vám pomůže

 • s hledáním zaměstnání,
 • se zařazením do kurzů českého jazyka,
 • s rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů,
 • podmínkou je ukončená povinná školní docházka a nesmíte mít zaměstnání nebo podnikat.

Volný vstup na český trh práce

Na základě pobytového víza za účelem strpění/dočasné ochrany si můžete v ČR najít sami zaměstnání u každého zaměstnavatele, který hledá nové zaměstnance. Není nutné žádat o žádné oprávnění k zaměstnání, pouze nám zaměstnavatel nahlásí váš nástup. Proto se nemusíte spoléhat na žádné zprostředkovatele.

Humanitární dávka

První výplata humanitární dávky

Cizinec s dočasnou ochranou (vízem), který se zdržuje na území České republiky, může v měsíci, v němž mu vízum bylo uděleno, čerpat humanitární dávku ve výši 5 000 Kč. Pro občany Ukrajiny prchající před válkou to v praxi znamená, že pokud jim byla udělena dočasná ochrana, mohou si od 21.3.2022 o tuto dávku požádat.

O humanitární dávku žádejte elektronicky, a to prostřednictvím aplikace, kterou naleznete na https://davkyuk.mpsv.cz, nebo na kterémkoli kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, a to dle místa, vašeho skutečného pobytu.

Kontakty na Úřad práce ČR

Před první výplatou humanitární dávky si zřiďte bankovní účet v ČR

Aby Vám Úřad práce ČR humanitární dávku vyplatil co nejdříve, je potřebné zřídit si bankovní účet v České republice. Pokud účet u české banky máte, nemusíte chodit osobně na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR. Vyhnete se tak čekání ve frontě. Více informací naleznete na: https://www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-ukrajine.

Především doporučujeme zřídit si bankovní účet u banky v ČR a elektronicky komunikovat za využití bankovní identity – BankID“. Vybrané banky Vám umožní komunikovat se státem přes internet, bez nutnosti návštěvy úřadu.

Co je potřeba doložit?

Pokud máte zřízen bankovní účet v České republice a byla Vám vyplacena dávka mimořádné okamžité pomoci, nemusíte Úřadu práce ČR nic dokládat. V opačném případě předložíte cestovní pas a vízum, které Vám bylo uděleno při příchodu do České republiky.

Druhá a následující výplata humanitární dávky

Pokud Vám byla udělena dočasná ochrana (vízum), proběhla výplata první humanitární dávky a nemáte dostatek prostředků na zajištění základních životních potřeb (strava, ošacení, léky apod.), požádejte Úřad práce ČR prostřednictvím elektronické žádosti o druhou výplatu humanitární dávky.

1) Jsem osobou, která se dostala do ČR a nemám pobytové oprávnění, co mám dělat?

Je důležité si vyřídit pobytové oprávnění na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Pobytové oprávnění bude možné získat i ve zřízených krajských centrech.

2) Nemám finanční prostředky, co mám dělat?

Pokud jste osobou, která se dostala do ČR, nemáte pobytové oprávnění a nemáte finanční prostředky, požádejte si u Úřadu práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Úřad práce ČR ve zrychleném řízení posoudí Vaši žádost a může Vám vyplatit finanční prostředky v hotovosti.

3) Jakou výši mi Úřad práce ČR může poskytnout u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

Úřad práce ČR poskytne finanční prostředky, dle výše Vašeho věku:

 • Dítě do 6 let věku – 1 970 Kč
 • Díle od 6 do 15 let věku – 2 420 Kč
 • Dítě od 15 do 26 let věku – 2 770 Kč
 • Osoba starší 26 let – 2 490 Kč.

4) Kdy mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

Úřad práce ČR ve zrychleném správním řízení posoudí podmínky pro vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc. Finanční prostředky Vám je schopen Úřad práce ČR vyplatit ihned.

5) Poskytnuté finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví jsou pro celou moji rodinu?

Ne. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc v rámci jedné rodiny podává každá osoba za sebe (za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče).

6) Kdy a jak mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky?

Co nejdříve a výplata dávky může proběhnout hotovostně, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

7) Kde mám žádost podat?

Žádost se podává na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde se v současné době nacházíte. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR

8) Je v České republice i za těchto podmínek možné pracovat?

Pokud chcete v České republice začít pracovat a nevíte, kde hledat vhodné zaměstnání, můžete se obrátit na Úřad práce ČR, který Vám se zprostředkováním zaměstnání pomůže.

 1. V případě odmítnutí ubytování nabídnutého Krajským asistenčním centrem pomoci Ukrajincům (KACPU) ztrácíte nárok na přidělení jiného ubytování.
 2. V ubytovacím zařízení, kam jste umístěn jste povinen:
  • dodržovat podmínky ubytování stanovené ubytovacím řádem daného ubytovacího zařízení
  • chovat se ohleduplně s respektem k ostatním osobám
  • dodržovat stanovenou dobu nočního klidu (zpravidla od 22:00 do 6:00 hod.)
  • nenechávat děti bez dozoru
  • udržovat v ubytovacím zařízení pořádek, uklízet po sobě a po všech členech své rodiny
 3. V ubytovacím zařízení zodpovídáte za škodu, kterou jste ubytovateli způsobil poškozením majetku a jste povinen tuto škodu uhradit. V případě porušení výše uvedených pravidel Vám bude ubytování ukončeno.
 4. V případě, kdy budete pobývat více než dvě noci mimo ubytovací zařízení, vaše postel může být využita pro ubytování jiné osoby.
 5. Zařízení lze volně opouštět a vracet se za účelem školní docházky, zaměstnání, návštěvy lékaře, nákupů atd.).
 6. V případě, kdy ubytování v ubytovacím zařízení přestanete využívat a zařízení opustíte, ztrácíte nárok na přidělení jiného ubytování.