Druhé kolo přijímacího řízení

Nestihli jste podat přihlášku v řádném termínu pro první kolo přijímacího řízení? Nebo jste se prostě rozhodli pro studium na vysoké škole až nyní? Děkan Fakulty managementu vypisuje druhé kolo přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy Management a Procesní řízení a pro navazující magisterský studijní program Management, a to u všech programů pro obě formy studia (prezenční i kombinovanou).

Elektronické přihlášky je možné podávat od 1. července do 28. srpna 2024 (do 23:59).


Jak mám postupovat?

Ideální je nejprve si prostudovat podmínky druhého kola přijímacího řízení. Ty se v zásadě neliší od prvního kola, abychom zajistili rovnost všech uchazečů a nikoho nezvýhodňovali.

Pokud vám nebude v podmínkách cokoliv jasné, stačí kontaktovat studijní oddělení, kde vám ochotně vaše otázky vysvětlíme.

Po prostudování podmínek je čas na podání přihlášky ke studiu. Přihlášky se podávají pouze elektronicky a je s nimi spojen administrativní poplatek 930 Kč. Po jeho uhrazení je přihláška brána jako kompletní.

Pro všechny studijní programy je potřeba doložit příslušné dokumenty (maturitní vysvědčení pro bakalářské studium, vysokoškolský diplom pro navazující magisterské studium). Nejzazší termín pro dodání těchto dokumentů je 12. září 2024.

Podej přihlášku