Slavnostní promoce

Letní slavnostní promoce proběhnou v pátek 28. června a v sobotu 29. června 2024 ve velké aule Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze. V pátek 28. června se bude jednat o promoce absolventů bakalářského studijního programu, v sobotu 29. července pak o promoce absolventů navazujícího magisterského studijního programu. Promoce se týkají studentů, kteří úspěšně dokončili studium do 19. června 2024 (včetně).

Začátek slavnostních promocí

Zkouška absolventů bakalářského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v pátek 28. června 2024 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v 9:30. Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 60 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly však žádáme všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 5 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50.

Zároveň prosíme absolventy, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, aby to nahlásili na studijním oddělení (telefonicky +420 384 417 273 nebo e-mailem natalie.jarosova@vse.cz) nejpozději do 26. června 2024.

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (telefonicky +420 384 417 273 nebo e-mailem natalie.jarosova@vse.cz).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.

Začátek slavnostních promocí

Zkouška obou skupin absolventů navazujícího magisterského studijního programu na promoční akt je v den promoce, tedy v sobotu 29. července 2024 v 9:00 v aule (místnost č. 132). Byli bychom velice rádi, kdybyste se zkoušky mohli účastnit pokud možno všichni, abychom společně zajistili co nejhladší průběh promocí.

Řazení absolventů proběhne v kinosále Fakulty managementu VŠE (místnost č. 131) v následujících časech:

  • první skupina v 9:30 v kinosále (místnost č. 131)
  • druhá skupina ve 11:30 v kinosále (místnost č. 131)

Absolventi, kteří se ve stanovený čas nedostaví k seřazení, se nebudou moci promoce zúčastnit.

Předpokládaná maximální doba trvání promocí je 70 minut.

Vstupenky pro vážené hosty či rodinné příslušníky se vzhledem ke zkušenostem z předchozích let vydávat nebudou, vzhledem ke kapacitním možnostem auly však žádáme všechny absolventy, aby na svou promoci pozvali nejvýše 7 osob.

Doporučujeme zvážit přítomnost dětí předškolního věku na promočním aktu a zdůrazňujeme nevhodnost účasti dětí v kojeneckém a batolecím věku na této akci.

Prosíme hosty, aby zaujali místa nejpozději 10 minut před slavnostním aktem, tedy v 9:50 pro první a ve 11:50 pro druhou skupinu.

Zároveň prosíme absolventy, kteří se slavnostní promoce nezúčastní, aby to nahlásili na studijním oddělení (telefonicky +420 384 417 273 nebo e-mailem natalie.jarosova@vse.cz) nejpozději do 26. června 2024.

Na slavnostních promocích tradičně vystupují absolventi se svým projevem. Toto vystoupení zatraktivňuje průběh slavnostní události jak pro absolventy, tak pro rodinné příslušníky. Jméno absolventa, který bude ochoten tuto roli převzít, nahlaste na Studijním oddělení (telefonicky +420 384 417 273 nebo e-mailem natalie.jarosova@vse.cz).

Účastí na promoci Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze dáváte souhlas s pořízením fotografií a audiovizuálního záznamu Vaší osoby během promoce a po jejím skončení v rámci daného dne v areálu VŠE. Fotografie a audiovizuální záznam budou zveřejněny za účelem propagace a distribuce na školních webových stránkách.