Zasedání akademického senátu Fakulty managementu VŠE /18. 6./

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne ve úterý 18. června 2024 od 16:00 v místnosti JH 408. Jednání AS FM VŠE je veřejné a je možné se jej zúčastnit také on-line formou. Podklady k zasedání jsou dostupné v intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.

Program

  1. Výroční zpráva o činnosti FM VŠE
  2. Návrh na změnu názvu katedry
  3. Návrh na změnu názvu centra
  4. Návrh na změnu organizační struktury
  5. Různé