Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

8. června
2022

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE se koná 8. 6. 2022 od 15:30 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat do 7. 6. 2022 na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen.

Program

  1. Doplnění podmínek přijímacího řízení o Zvláštní podmínky pro studenty uprchlíky
  2. Návrh složení Disciplinární komise FM VŠE
  3. Výroční zpráva o činnosti 2021
  4. Výroční zpráva o hospodaření 2021
  5. Návrh rozdělení finančních prostředků 2022
  6. Různé