Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

30. srpna
2021

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne 30. srpna 2021 od 16:30 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat do 29. 8. 2021 na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen. Podklady k jednání Akademického senátu Fakulty managementu jsou k dispozici na intranetových stránkách.

Program jednání

  1. Změna na pozici proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
  2. Různé