Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE se koná 14. 02. 2022 od 14:30 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat (do 13. 02. 2022) na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen. Podklady pro zasedání jsou přístupné přes intranetové stránky AS FM VŠE.

Program

  1. Návrh opatření pro rok 2022 pro jednotlivé prioritní oblasti Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti
  2. Pracovní návrh Metodického pokynu projektového řízení Fakulty managementu VŠE
  3. Různé