Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

13. října
2022

Zasedání Akademického senátu Fakulty managementu VŠE proběhne 13. 10. 2022 od 14:30 prostřednictvím MS Teams. Jednání AS FM VŠE je veřejné. Zájemci, kteří se chtějí účastnit jednání, mohou zaslat na e-mailovou adresu předsedy AS FM VŠE žádost o přístup ke schůzce v MS Teams. Ten jim bude následně udělen.

Program

  1. Projednání podmínek přijímacího řízení
  2. Různé

Podklady k jednotlivým bodům zasedání jsou k dispozici na intranetu Akademického senátu Fakulty managementu.