Vědecká rada

Jméno Titul Zaměstnavatel
Vladislav Bína doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Dana Egerová doc. PaedDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Jakub Fischer prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Jan Flusser prof. Ing., DRSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
Jaroslav Chalupský Ing. Město Jindřichův Hradec, Rada města Jindřichův Hradec
Jaroslav Jánský doc. Ing., CSc. Vysoká škola polytechnická v Jihlavě
Jiří Ježek doc. RNDr., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Milan Jílek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Radim Jiroušek prof., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Tomáš Kincl doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Cyril Klimeš prof. Ing., CSc. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta
Lenka Komárková doc. RNDr., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Jana Korytárová doc. Ing., Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Michaela Krechovská doc. Ing., Ph.D. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
Martin Mandel prof. Ing., CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Petra Marešová doc. Ing. Mgr., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Josef Matheisl Ing. Rohde & Schwarz
Hana Mohelská doc. Ing., Ph.D. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu
Petr Musílek prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
Pavel Pudil prof. Ing., DrSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu
Ladislav Rolínek doc. Ing., Ph.D. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Hana Scholleová doc. RNDr. Ing., Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav ekonomiky a managementu
Dagmar Škodová Parmová doc. Dr. Ing. Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta
Miroslav Špaček doc. Ing., Ph.D. MBA Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Jindřich Špička prof. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta podnikohospodářská
Josef Taušer doc. Ing., Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů
Jiřina Vejnarová doc. RNDr., CSc. Akademie věd České republiky, Ústav teorie informace a automatizace
Pavel Žufan doc. Ing., Ph.D. Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta